nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Erey xisaabeedka xisaab maalmeedka

mattebegrepp1Tema: Matematikkbegreper-Matematikk i dagliglivet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatetene.

Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og morsmålet som er knyttet til kompetansemål i faget. Opplegget består av tekster og oppgaver som eleven kan finne forklaringer på i Matematikkbegreper.  Opplegget passer for 8.-10. trinn.

Mowduuca: Erayo xisaabeedka Xisaab maalmeedka

Yoolka casharka: Ardaygu waa in uu xisaabin karaa waxa uu iaticmaalay, isticmaalka kaarka deynta, waxa soo gala, iyo waxa uu keydsanayo. Waa in uu miisaaniyad dajin karaa, karina karaa xisaabinteeda, soona bandhigi karaa natiijooyinka.

Faahfaahin: Casharku waxa uu ku qoranyahay noorwiiji iyo somaali la xiriira yoolka aqoon-maadeedka.

Casharku waxa uu ka koobanyahay qoraallo iyo su,aalo uu ardeygu sharaxooda ka heli karo erey xisaabeedka.

Casharku waxa uu ku haboonyahay ardeyda dhigata fasalka 8.aad ilaa 10.naad.

Continue reading

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no