nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Her finner du oversikt over tilskuddsordninger som er aktuelle for arbeidet med flerspråklige barn i barnehagen.


சிறுபான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த மழலையர்கள், மற்றும் ஆரம்பப் பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் சிறந்த மொழி விளக்கத்தை வளர்ப்பதற்கான செயற்பாடுகளும், மானியத்திட்டங்களும்.


Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskuddet skal bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder.

Målrettede språkstimuleringstiltak i førskolealder, herunder tospråklig assistanse i barnehage, vil kunne bidra til en bedre hverdag i barnehagen for barn som ikke har norsk som morsmål og til en bedre skolestart og på sikt øke barnas deltakelse på alle samfunnets arenaer.

Last ned pdf-fil av tilskuddsordningen.

Les mer om tilskuddsordningen på UDir sine nettsider.


சிறுபான்மை இனத்தைச் சேர்ந்த ஆரம்பப்பள்ளி மாணவர்கட்கு மொழிவளர்ச்சியைத் தூண்டும் நடவடிக்கை உட்பட, மழலையர் பள்ளி மாணவர்களினது மொழி வளர்ச்சியினையும் இலக்காகக் கொண்டு இரு மொழி ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர். இவ் இரு மொழி ஆசிரியர்களின் உதவியினால் நோர்வேயிய மொழியை தாய் மொழியாக இல்லாத மாணவர்களும் பள்ளிகளிலும், சமூகத்திலும் தமது பங்களிப்பை சிறந்தமுறையில் ஆற்ற முடியும்.

 

Integreringstilskudd (tilskudd til barn av nyankomne flyktninger)

Rundskrivet om integreringstilskuddet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer i familieinnvandring med disse.

Les spesielt punkt 6 i rundskrivet. Her står det om et engangstilskudd som gis  til kommuner, til bruk i barnehager for nyankomne flyktningers barn i alderen 1-5 år.

Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunene i stand til å gi barn av nyankomne flyktninger et barnehagetilbud når familien skal etablere seg i bosettingskommunen.

Tilskuddet skal dekke utgifter til særskilt tilrettelegging for barn av nyankomne flyktninger, som for eksempel utgifter til tospråklige assistenter. Engangstilskuddet utgjør kr 24 400 per barn i 2015.

Last ned rundskrivet om tilskuddsordningen.

Se informasjon om tilskuddet på IMDis nettsider.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.   - www.morsmal.no