nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

koronavirus Illustrasjon:FHIMange etterspør informasjon om koronaviruset, hjemmekarantene og isolasjon.  Folkehelseinstitutet har publisert  brosjyrer og filmer på flere språk.  

หลายคนที่ถามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า การกักตัวที่บ้าน และการแยกอยู่ตามลำพัง สถาบันสาธารณสุขได้ลงสื่อตีพิมพ์แผ่นพับและภาพยนตร์สั้นในหลายภาษา เราแบ่งปันต่อในเครือข่ายของเรา ที่นี่คุณสามารถเจอแผ่นพับและภาพยนตร์สั้นในหลายภาษา ซึ่งอธิบายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส COVID -19 และวิธีการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง 

Les mer

Vaner som forebygger smitteUtbredelsen av coronaviruset øker stadig. Det er viktig å følge hygienevaner. 

การระบาดของไวรัสโคโรนานั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ คือ การรักษาความสะอาดเป็นประจำ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้น เป็นการติดเชื้อจากการเป็นหวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยได้รับไวรัสผ่านทางเดินหายใจของผู้ป่วย ซึ่งมีอยู่ 3 ทาง คือ

  • -การสูดดมหรือสัมผัสกับเยื่อบุของดวงตา จมูก หรือปากจากผู้ป่วยที่ไอหรือจาม
  • -การสัมผัสมือผู้ป่วยโดยตรง แล้วเอามือไปสัมผัสกับเยื่อบุของดวงตา จมูก หรือปาก
  • -การสัมผัสทางอ้อม โดยการสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ ที่มีเชื้อไวรัสตกอยู่ เนื่องจากการไอหรือจามของผู้ป่วยหรือคนที่มีไวรัสติดอยู่ในมือ แล้วไปสัมผัสวัตถุก่อนหน้านี้

การดูแลตนเองและรักษาความสะอาดเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ เอกสารด้านล่างนี้ เป็นวิธีการปฏิบัติตัวที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และท่านสามารถแบ่งปันเอกสารนี้ให้คนอื่นๆได้

pptxเอกสารการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ.pptx

ที่มา: FHI-Folkehelseinstituttet

 

 

kvinnedagen bildeDen internasjonale kvinnedagen ble stiftet av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

วันสตรีสากลก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี คศ. 1977 วันสตรีสากลมีการเฉลิมฉลองเพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นสำคัญๆ และสิทธิของสตรี ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายที่ 5 คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุไว้ คือ การบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี เด็กหญิงและผู้หญิง ผู้ที่ริเริ่มวันสตรี คือ คลาร่า เซ็ทคิน(Clara Zetkin) ในปี คศ. 1911 โดยเธอได้ต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี

Les mer

Morsmålsdagen 2021. februar er  den internasjonale morsmålsdagen. Både barnehager og skoler  i landet feiret en hel uke, Morsmålsuka. 

เนื่องจาก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันภาษาแม่สากล ทั้งโรงเรียนระดับปฐมวัยและโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ ได้มีการฉลองวันสำคัญนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ ที่เรียกกันว่า สัปดาห์ภาษาแม่สากล ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของภาษาแม่ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูสองภาษาจากภาษาต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งภาษาไทยด้วย ด้านล่างคือภาพบางส่วนของกิจกรรมที่โรงเรียน Meråker skole, Halsen skole i Trøndelag และ โรงเรียนต่างๆในเทศบาลเมือง Porsgrunn

Les mer

Bilde av flere pyramiderHer er en tekst og oppgave om Det gamle Egypt. Tekst og bilder er hentet fra Zmekk.no og utviklet i samarbeid med NAFO. Opplegget passer for 5.-7. trinn.

นี่คือเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ เนื้อหาและรูปภาพประกอบมาจากเว็บไต์  Zmekk.no ซึ่งเป็นการพัฒนาในการทำงานร่วมกันกับ NAFO เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา, 5-7

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no