nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

การคำนวณเงินรายได้

imagesTema: Lønn

Mål: Eleven skal kunne forstå faguttrykk om temaet og regne ut lønn.

Beskrivelse: Opplegget er på thai og består av fire videoer, en ordforklarings video og tre videoer som viser hvordan lønn beregnes og oppgaver.

เนื้อหาเรื่อง: การคำนวณเงินรายได้

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถเข้าใจสำนวนเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง และสามารถคำนวณเงินรายได้ที่ได้รับจากการทำงานได้

อ่านต่อ

สมการและการแก้สมการ

VektenTema: Likninger

Læringsmål: Eleven skal kunne forklare hva en likning er, og løse likninger.

Beskrivelse: Opplegget består av en kort lesetekst med regler om likninger, oppgaver og video eksempler på hvordan løse ulike likninger. Opplegget passer for ungdomstrinnet. 

เนื้อหาเรื่อง: สมการและการแก้สมการ

อ่านต่อ

Math in daily lifeTema: Matematikkbegreper-Matematikk i dagliglivet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatetene.

Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og morsmålet som er knyttet til kompetansemål i faget. Opplegget består av tekster og oppgaver som eleven kan finne forklaringer på i Matematikkbegreper.  Opplegget passer for 8.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: ความเข้าใจศัพท์คณิตศาตร์ และคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

เลขยกกำลัง

PotensTema: Potens

Kompetansemål: Elevene skal kunne skrive tall på potensform og standardform, og kunne regne med potenser.

Beskrivelse: Opplegget passer for ungdomstrinnet og består av powerpointpresentasjon om potens er, oppgaver, filmer og relevante lenker.

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถเขียนจำนวนในรูปยกกำลังและเลขจำนวนรูปแบมาตรฐานได้ และสามารถคำนวณหาคำตอบของเลขยกกำลังได้

คำอธิบาย: หน่วยการเรียนเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยเนื้อหาความเข้าใจเรื่องเลขยกกำลังในรูปแบบการนำเสนอPowerpoint แบบฝึกหัด วีดีโอ และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no