nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

ความเข้าใจศัพท์คณิตศาตร์-คณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

Math in daily lifeTema: Matematikkbegreper-Matematikk i dagliglivet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatetene.

Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og morsmålet som er knyttet til kompetansemål i faget. Opplegget består av tekster og oppgaver som eleven kan finne forklaringer på i Matematikkbegreper.  Opplegget passer for 8.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: ความเข้าใจศัพท์คณิตศาตร์ และคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถคำนวณเกี่ยวกับการบริโภค, การใช้บัตรเครดิต, รายรับ, การกู้ยืม และการออมเงิน รวมถึงสามารถทำงบประมาณ และบัญชี พร้อมการคำนวณ และนำเสนอได้

คำอธิบาย: เนื้อหาเรื่องเป็นสองภาษา ทั้งภาษานอร์เวย์และภาษาไทย ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้เฉพาะทางวิชา เนื้อหาเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาวิชา และแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถค้นหาคำอธิบายได้ที่เว็บไซด์ Matematikkbegreper. เหมาะสำหรับระดับ 8.-10.

Til lærer/สำรับครู 

docxTil lærer.docx

docxTekst norsk.docx

docxTekst Thai.docx

Til elever/ สำหรับนักเรียน

docxOppgave แบบฝึกหัด 1.docx

docxOppgave แบบฝึกหัด 2.docx

docxOppgave 3 norsk.docx

docxOppgave 3 thai.docx

Link: Matematikkbegreper

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no