nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

เรียนรู้นอกโรงเรียนกับ Lumbrikus

Lumbrikus kap2 artikkelbildeVåren er her og blomster og planter spirer rundt oss. Vi på NAFO har lyst til å trekke frem en av våre læringsressurser, Lubrikus  som er fin å bruke i sammenheng med uteskole. 

ฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพันธุ์กำลังเจิญเติบโตและผลิบานรอบตัวเรา พวกเรา NAFO มีความต้องการส่งเสริมแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ของเรา ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกโรงเรียน  Lubrikus เป็น หนังสือวิทยาศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายของธรรมชาติ ด้วย เสียง ข้อความ และรูปภาพ 

ความคิดของพวกเรา: - เราต้องแสดงให้เห็นว่า หากนักเรียนต้องทำและค้นคว้าบางอย่าง ในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาจากตรงนี้ ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับครูและนักเรียนที่จะทำให้สำเร็จลุล่วงได้

สิ่งต่างๆใกล้ตัวเรา

– สิ่งต่างๆรอบตัวเราหมายถึงสิ่งที่ดีที่สุด – การเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ในธรรมชาตินั้น หมายถึงการทำความรู้จักและเข้าใจสิ่งหนึ่งนั้นมีผลต่อสิ่งอื่นๆในธรรมชาติอย่างไร  ในสามบทแรกของทรัพยาการข้อมูล คือเรื่องฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของชีวิตในธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิ ถึงกระจายและการงอกของเมล็ดพันธุ์ นักเรียนสามารถอ่าน ฟัง ทำดูและสัมผัสกับธรรมชาติพร้อมกับการช่วยเหลือโดย Lumbricus ครูจะได้รับเคล็ดลับหลายอย่างสำหรับกิจกรรมเฉพาะที่สามารถทำได้ทั้งในห้องเรียนและในการศึกษานอกสถานที่ 

meny lumbrukusMeny- Kapitler - Lang / Kort fortelling - Let og finn -Ord - Se og gjøre - Filmer - Snutter -Kviss

เนื้อหา ใน Lumbrikus

ใน Lumbricus นักเรียนจะได้ติดตามเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Samir และ Jenny ที่พวกเขาได้มีประสบการณ์และการเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการเดินทางผ่านวัฏจักรของธรรมชาติ ตั้งแต่การงอกของเมล็ดพันธุ์ จนถึงการเก็บเกี่ยว Lubrikus เป็นการนำเสนอทั้งภาพยนตร์ตัวสั้น วีดีโอข้อเท็จจริง เคล็ดลับของกิจกรรมต่างๆ คำศัพท์พร้อมคำอธิบาย รวมทั้ง ภาพประกอบที่สวยงามมากมาย ในตอนท้ายของแต่ละบทนักเรียนสามารถทดสอบตัวเองด้วยการตอบคำถาม 

ปฏิบัติ, สร้างขึ้น และเรียนรู้

Lumbrikus เป็นแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ที่คุณซึ่งเป็นครู สามารถได้รับเคล็ดลับมากมายในการกระตุ้นการเรียนรู้และค้นหาความสัมพันธ์ในธรรมชาติมากขึ้น ของนักเรียน ในแต่ละบทจะมีหน้าเฉพาะชื่อว่า gjøre og lage ที่ส่งเสริมให้นักเรียนถ่ายภาพ ศึกษา และค้นหาสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ การงอก และเมล็ดพันธุ์ ส่วนหน้าที่ชื่อว่า Ord นักเรียนจะได้ทำความรู้จักกับคำศัพท์วิชาการ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่อง และที่นักเรียนเองสามารถใช้เพื่อเล่าเรื่องราวอีกครั้ง และใช้ในการอธิบายสิ่งที่พวกเขาพบในธรรมชาติ

Ta bilderundersøk selje

ถามตอบ

หลังจากวันศึกษานอกสถาน น่าจะเป็นเรื่องสนุกที่ได้ตอบคำถาม kviss เพื่อเป็นการทดสอบตัวเอง หรือบางทีนักเรียนอาจท้าทายผู้ปกครองหรือคนอื่นๆ โดยการถามตอบ ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็เก่งแล้ว? 

kviss1

 

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no