nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

เมฆและลักษณะของเมฆ

Skyatlas1Tema: Skyer

Læringsmål: Eleven skal kunne;

-beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen(etter 2. trinn)

-bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner(etter 4. trinn)

Beskrivelse: Skyatlas kan brukes på alle trinn. Skyatlas egner seg godt til å studere skyer, sammenlikne, samtale om, forklare observasjoner og lage tabeller og statistikk. Skriv ut atlaset, laminer det og ta det med ut på tur. Eleven kan også jobbe med oppgavene for å repetere etter undervisning.

เนื้อหาเรื่อง: เมฆและลักษณะของเมฆ

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถ

-อธิบาย  วาดภาพ หรือใช้ภาพประกอบการอธิบาย และสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง จากการทดลองและการสังเกตธรรมชาติ(ระดับ1.-2.)

-ใช้ความเข้าใจทางธรรมชาติในการอธิบาย และนำเสนอจากการสังเกตของตนเอง(ระดับ3.-4.)

คำอธิบาย: พจนานุกรมเมฆสามารถใช้ในการเรียนการสอนกับทุกระดับชั้น พจนานุกรมเมฆเป็นสื่อ การสอนที่เหมาะสมในการเรียนรู้ การเปรียบเทียบ การสนทนา การอธิบายจาการสังเกต และการสร้างตารางและสถิติ ในการทัศนศึกษาธรรมชาติ คุณครูสามารถปริ้นพจนานุกรมเมฆ และเคลือบพลาสติก เพื่อใช้ประกอบการสอนเด็กได้ 

Til læreren

Til læreren สำหรับครู.docx

Skyatlas norsk.pdf

Skyatlas thai.pdf

Til eleven

docxoppgave 1 แบบฝึกหัดที่ 1.docx

docxOppgave 2 แบบฝึกหัดที่ 2.docx

Lenker

Naturfagsenteret

Skyer-tyrkisk

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no