nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

ตารางธาตุและธาตุ

Hydrogen Periodesystemet og grunnstofferDenne teksten dreier seg om grunnstoffenes periodesystem. Temaet er knyttet til fenomener og stoffer i naturfag og passer for elever på 8.-10. trinn.

Tema: Periodesystemet og grunnstoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesysteme

Beskrivelser: Opplegget er tospråklig som består av lesetekst med oppgaver på thai og norsk. Temas ordliste, lydfil på thai og noen nyttige lenker er tilgang.

เนื้อหาเรื่อง: ตารางธาตุและธาตุ

Les mer

เคมีและสสาร

Bilde forsideTema: Kjemi og stoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Beskrivelse: Opplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Å forstå faguttrykk og faglige begreper bidrar til elevenes læringsutbytte. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av.

Les mer

Lab glasswareTema: Laboratorieutstyr og sikkerhet på naturfagrommet.

Kompetansemål: Eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport.

Læringsmål: Eleven skal kunne navnene på spesialutstyret og viktige sikkerhetsregler på laboratorium.

Beskrivelse: Opplegget passer til ungdomstrinnet og består av lesetekst, filmer, Quizlet, ordliste og oppgaver som læreren kan bruke i sin undervisning. 

เนื้อหาเรื่อง: อุปกรณ์ทดลองและความปลอดภัยในการใช้ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

Les mer

Forskning bildeTema: Forskning i naturfag

Mål: Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres.

Trinn: Ungdomstrinnet

เนื้อหาเรื่อง: การค้นคว้าวิจัย

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถอธิบายคำและใจความสำคัญของเนื้อหาเรื่อง และสามารถอธิบายกระบวนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้

 ระดับ: มัธยมต้น

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้า ไฟล์เสียง รวมทั้งแบบฝึกหัด และคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเนื้อหาการสอนไปใช้ด้วย

Les mer

โครงสร้างโลก

jordaTema: Jordas oppbygning

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekst, oppgaver, tankekart, ordforklaring, lydfil, video og quizlet som passer for 7.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: โครงสร้างโลก

ตัวชี้วัด: นักเรียนสามารถอธิบายใจความสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการ และสามารถอธิบายผลของการสังเกตและศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎี

Les mer

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no