nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Forskning bildeTema: Forskning i naturfag

Mål: Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres.

Trinn: Ungdomstrinnet

เนื้อหาเรื่อง: การค้นคว้าวิจัย

จุดประสงค์การเรียนรู้: นักเรียนสามารถอธิบายคำและใจความสำคัญของเนื้อหาเรื่อง และสามารถอธิบายกระบวนการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้

 ระดับ: มัธยมต้น

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่านเรื่องเกี่ยวกับการค้นคว้า ไฟล์เสียง รวมทั้งแบบฝึกหัด และคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเนื้อหาการสอนไปใช้ด้วย

อ่านต่อ

โครงสร้างโลก

jordaTema: Jordas oppbygning

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien.

Beskrivelse: Opplegget består av lesetekst, oppgaver, tankekart, ordforklaring, lydfil, video og quizlet som passer for 7.-10. trinn.

เนื้อหาเรื่อง: โครงสร้างโลก

ตัวชี้วัด: นักเรียนสามารถอธิบายใจความสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการ และสามารถอธิบายผลของการสังเกตและศึกษาเพื่อสนับสนุนทฤษฎี

อ่านต่อ

ไฟฟ้า

12eTema:  Elektrisitet

Kompetansemål: Eleven skal lære om elektrisk strøm, spenning og resistans.

Beskrivelse: Dette er et tospråklig undervisningsopplegg som passer for 8.-10. trinn. I opplegget finner man tospråklig ordliste, Powerpoint presentasjon, oppgaver, Quizlet-ordliste, spill og nyttige lenker. 

เนื้อหาเรื่อง: ไฟฟ้า

มาตรฐานการเรียนรู้: นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเรื่องไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

คำอธิบาย: เนื้อหาการสอนเป็นสองภาษา เหมาะสำหรับระดับ 7-10  ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์สอง ภาษา เนื้อหานำเสนอPowerpoint แบบฝึกหัดเรื่อง คำศัพท์Quizlet เกมส์ และเว็บไซด์ที่เป็น ประโยชน์

อ่านต่อ

ตา

oeyet 2Tema: Øyet

Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan øyet er oppbygd, fungerer og hvordan strålene går gjennom konveks og konkav linse.

Beskrivelse: Opplegget består av en PPT presentasjon, en film som inneholder både det som står på PPT presentasjonen og lyd, VØL skjema og ordliste. Opplegget er tospråklig. Trinn: 8.- 10. trinn

เนื้อหาเรื่อง: ตา

อ่านต่อ

การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

Fotosyntesen PicTema: Fotosyntese 

Kompetansemål: Elever skal kunne forklare hoved trekkene i fotosyntesen. 

Trinn: 8.-10. 

Beskrivelse: Materialet består av lesetekst med illustrasjon, lydfiler på norsk og på morsmålet, oppgaver, ordliste, VØL-skjema, quizlet, samt videoer og nyttige lenker. 

เนื้อหาเรื่อง: การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

อ่านต่อ

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no