nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

Den arrogante bjørnen

เว็บไซด์ Tema Morsmål ของเราขณะนี้ สามารถนำเสนอ วีดีโอเกี่ยวกับเรื่องเล่า/นิทานสองภาษา ซึ่งถูกทำขึ้นโดยนักเรียนจาก Ringsaker voksenpedagogisk senter และโรงเรียนมัธยมต้น Brumunddal ในการทำงานร่วมกันของนักเรียนนั้น ได้เริ่มจาการหานิทานของปากีสถาน และของนอร์เวย์ ก่อนจะมาเป็นเรื่องราวสองภาษา จากนั้นก็ได้ทำภาพประกอบ และการเคลื่อนไหว เราขอแสดงความยินดีกับผลงานของนักเรียนกลุ่มนี้ด้วย

 

Les mer

Skal vi leke butikk 1I denne filmen fra Lundedalen barnehage i Skien får vi se hvordan det å få tospråklig assistanse i rolleleken bidrar til å styrke både barnas morsmål og deres norske språk.  Barnehagen har lagt opp til lek i butikk og tar utgangspunkt i barnas egne erfaringer i leken. Barnas foreldrene har deltatt i arbeidet ved å ta med seg
varer og utstyr hjemmefra og lage plakater på ulike språk. Se filmen Skal vi leke butikk - tospråklige assistenter i barnehagen.

Kompass to barnI denne filmen møter vi tospråklige assitenter som deltar på KOMPASS-studiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er et studium initiert av Kunnskapsdepartementet som et kompetansehevingstiltak rettet mot tospråklige assistenter eller assistenter med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagene. Studiet har i mange år vært et tilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I 2010-12 har Høgskolen i Telemark og Dronning Mauds Minne Høgskole også prøvd ut modellen. Målet med studiet er at deltakerne skal øke sin bevissthet rundt egne ressurser og sin egen betydningsfulle rolle i barnehagen. Klikk her for å se filmen.

Samarbeid med biblioteket

Belset barnehage i Bærum deltar i prosjektet Språkløftet. Sentrale mål i Språkløftet er å bedre språkutvikling og sosial kompetanse hos barn i barnehage og skole. i Belset barnehage har de valgt å legge vekt på barnelitteratur i sitt arbeid med språk. Barnehagen har et godt samarbeid med det lokale biblioteket.  Dit drar barna jevnlig sammen med en pedagog. På biblioteket snakker de om bøker og låner med seg bøker tilbake til barnehagen. De låner bøker både på norsk og på barnas morsmål. I barnehagen kan foreldrene og barn også låne med seg disse bøkene hjem. Klikk her for å se filmen.

Familielæring i barnehage og skole

Foreldre som får norskopplæring ved Tysvær opplæringssenter deltar i familielæringsaktiviteter med egne barn i Førresfjorden barnehage en gang per uke. Familielæring er et samlebegrep for læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. I denne filmen får vi se familieaktiviteter i både barnehagen og i skolen. Klikk her for å se filmen.

เนื้อหาอื่นๆ...

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no