nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

imagesCAP4120LUtdanningsdirektoratet har utgitt veiledning for læreplanen i morsmål for språklige minoriteter. Denne veiledningen er for lærere og skoler i forbindelse med bruk av læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt språkopplæring. Planen kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring.

Les veiledningen her.

 

imagesCAP4120LUtdanningsdirektoratet har utgitt veiledning for læreplanen i morsmål for språklige minoriteter. Denne veiledningen er for lærere og skoler i forbindelse med bruk av læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Opplæringen etter denne læreplanen skal fremme tilpasset opplæring i henhold til gjeldende bestemmelser i opplæringsloven og ivareta språklige minoriteters behov for særskilt språkopplæring. Planen kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring.

Les veiledningen her.

 

Veileder til morsmål for språklige minoriteter er rettet mot lærere og skoler som har elever med mangelfull eller ingen kompetanse i norsk. I veiledningen presenteres setrale temaer knyttet til tospråklig utvikling slik som flerspråklighet, utvikling av språklige ferdigheter og bevissthet om egen språklæring. Veiledningen behandler også organisering av opplæringen og bruk av digitale vertøy. Den gir også en oversikt over læremidler og pedagogiske ressurser.

Veilederen finnes bare på internett. Dokumentet inneholder eksterne lenker markert med blått, dvs. at man ved et tastetrykk kan få den informasjonen det vises til. Fra innholdsfortegnelsen er det mulig å gå direkte til hvert enkelt kapittel. I dokumentet er det også henvist til aktuelle eksterne kilder, som kan åpnes ved å klikke på markeringer i teksten.

Du finner Veiledning til Morsmål for språklige minoriteter her.

 

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no