nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

dette bildetI denne atikkelen finner dere en aktivitetsbingo og en nærmiljøbingo. Bingoen består av et ark med flere bilder med tekst som er oversatt på flere språk.  

ในบทความนี้เป็นเกมส์บิงโกที่เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆ และเรื่องสภาพแวดล้อมใกล้ตัว เกมส์บิงโกประกอบด้วยแผ่นข้อความภาพได้รับการแปลเป็นหลายภาษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองสามารถทำกับลูกๆได้ที่บ้านหรือเมื่อออกไปเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมตามสถานที่ท้องถิ่น เกมส์บิงโกนี้เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่และมีประโยชน์ที่สุดในการทำงานร่วมกัน บิงโกเรื่องสภาพแวดล้อมใกล้ตัว สามารถทำให้การเดินทางน่าตื่นเต้นขึ้นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ใครจะร้องคำว่า BINGO ก่อน?

Les mer

koronavirus Illustrasjon:FHIMange etterspør informasjon om koronaviruset, hjemmekarantene og isolasjon.  Folkehelseinstitutet har publisert  brosjyrer og filmer på flere språk.  

หลายคนที่ถามหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า การกักตัวที่บ้าน และการแยกอยู่ตามลำพัง สถาบันสาธารณสุขได้ลงสื่อตีพิมพ์แผ่นพับและภาพยนตร์สั้นในหลายภาษา เราแบ่งปันต่อในเครือข่ายของเรา ที่นี่คุณสามารถเจอแผ่นพับและภาพยนตร์สั้นในหลายภาษา ซึ่งอธิบายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส COVID -19 และวิธีการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง 

Les mer

Vaner som forebygger smitteUtbredelsen av coronaviruset øker stadig. Det er viktig å følge hygienevaner. 

การระบาดของไวรัสโคโรนานั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ คือ การรักษาความสะอาดเป็นประจำ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้น เป็นการติดเชื้อจากการเป็นหวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยได้รับไวรัสผ่านทางเดินหายใจของผู้ป่วย ซึ่งมีอยู่ 3 ทาง คือ

  • -การสูดดมหรือสัมผัสกับเยื่อบุของดวงตา จมูก หรือปากจากผู้ป่วยที่ไอหรือจาม
  • -การสัมผัสมือผู้ป่วยโดยตรง แล้วเอามือไปสัมผัสกับเยื่อบุของดวงตา จมูก หรือปาก
  • -การสัมผัสทางอ้อม โดยการสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และวัตถุต่างๆ ที่มีเชื้อไวรัสตกอยู่ เนื่องจากการไอหรือจามของผู้ป่วยหรือคนที่มีไวรัสติดอยู่ในมือ แล้วไปสัมผัสวัตถุก่อนหน้านี้

การดูแลตนเองและรักษาความสะอาดเป็นการช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ เอกสารด้านล่างนี้ เป็นวิธีการปฏิบัติตัวที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และท่านสามารถแบ่งปันเอกสารนี้ให้คนอื่นๆได้

pptxเอกสารการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ.pptx

ที่มา: FHI-Folkehelseinstituttet

 

 

kvinnedagen bildeDen internasjonale kvinnedagen ble stiftet av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter.

วันสตรีสากลก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี คศ. 1977 วันสตรีสากลมีการเฉลิมฉลองเพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นสำคัญๆ และสิทธิของสตรี ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายที่ 5 คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่ระบุไว้ คือ การบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี เด็กหญิงและผู้หญิง ผู้ที่ริเริ่มวันสตรี คือ คลาร่า เซ็ทคิน(Clara Zetkin) ในปี คศ. 1911 โดยเธอได้ต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรี

Les mer

Morsmålsdagen 2021. februar er  den internasjonale morsmålsdagen. Både barnehager og skoler  i landet feiret en hel uke, Morsmålsuka. 

เนื่องจาก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันภาษาแม่สากล ทั้งโรงเรียนระดับปฐมวัยและโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ ได้มีการฉลองวันสำคัญนี้ตลอดทั้งสัปดาห์ ที่เรียกกันว่า สัปดาห์ภาษาแม่สากล ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของภาษาแม่ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครูสองภาษาจากภาษาต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งภาษาไทยด้วย ด้านล่างคือภาพบางส่วนของกิจกรรมที่โรงเรียน Meråker skole, Halsen skole i Trøndelag และ โรงเรียนต่างๆในเทศบาลเมือง Porsgrunn

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no