nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

เขตพื้นที่ธรรมชาติ

NaturområdeTema: Naturområder

Læringsmål: Eleven skal kjenne til ulike typer naturområder og forstå fokusord: biosfære, biomer, tundra, steppe, savanne, regnskog, ørken.

Beskrivelser: Opplegget er tospråklig og består av lesetekst, ordliste, Quizlet og oppgaver. Opplegget passer for nyankomne elever og elever på lavere trinn.

เนื้อหาเรื่อง: เขตพื้นที่ธรรมชาติ

อ่านต่อ

Blide barn på plen 640x480NAFO-konferansen arrangeres 19.-20. november på OsloMet – Storbyuniversitetet. Konferansen erstatter NAFO sine årlige fokustreff og Tema Morsmålskonferansen.  Det vil derfor bli arrangert egne språkkonfranser på konferanses andre dag. 

การสัมมนา NAFO ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ OsloMet ซึ่งในวันที่สองจะเป็นการสัมมนากลุ่มแยกตามภาษาต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนา คือ ครูและเจ้าหน้าที่ระดับปฐมวัยและระดับในโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆด้วย ครูและครูผู้ช่วยสองภาษาคือกลุ่มเป้าหมายหลัก กดที่  อ่านต่อ เพื่อเข้าสู่ลิงค์ใบสมัคร

อ่านต่อ

องค์การสหประชาชาติ

flag unTema: De Forente Nasjoner

Mål: Elevene skal lære om FN, historie, mål og aktiviteter

Beskrivelse: Hvert år, 24. oktober markeres som FN dag. I denne anledningen har vi laget et undervisningsopplegg med lesetekst og oppgaver. Filmer, spill og en del nyttige leker er inkludert. Vi har også laget en veiledning til læreren om hvordan opplegget kan brukes.  Opplgget kan tilpasses både mellom -og ungdomstrinnene.

เนื้อหาเรื่อง: องค์การสหประชาชาติ

อ่านต่อ

เคมีและสสาร

Bilde forsideTema: Kjemi og stoffer

Kompetansemål: Eleven skal kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler.

Beskrivelse: Opplegget passer for 5.-7. trinn og ungdomstrinnet. Å forstå faguttrykk og faglige begreper bidrar til elevenes læringsutbytte. Her finner man lesetekst, oppgaver, Quizlet og ordforklaringer på morsmålet som elever kan nytte seg av.

อ่านต่อ

Den rike mannen 2"Den rike mannen og bonden" er en av de mange flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål. Sunil Loona skriver i denne artikkelen om hvordan fortellingene kan være en ressurs i arbeidet med ordlæring. Han referer til forskning og peker på sammenhengen mellom ordforråd, leseforståelse og fagforståelse.

อ่านต่อ

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no