nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

ในหน้าเรื่องของภาษาแม่นี้ สามารถใช้ได้อย่างหลากหลายมาก ในระดับอนุบาล หรือ เด็กก่อนวัยเรียน นั้น เราสามารถใช้สื่อนี้กับเด็ก ๆ ที่จะเริ่มวันในสถานอนุบาล โรงเรียนอนุบาล เป็นการเตรียมตัวก่อนเริ่มวัน หรือใช้เป็นสื่อในการสนทนากับผู้ปกครองเด็ก   ในโรงเรียนสามารถใช้ในการเตรียมการสอน หรือใช้ในชั่วโมงสอนโดยตรง หรือบางครั้งอาจ ใช้เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอน หรือ ใช้เป็นคู่มือในการทำแบบฝึกหีด หรือ การบ้าน

ผู้ปกครองสามารถใช้หน้านี้กับลูก หรือ เพื่อประโยชน์ของตนเองก็ได้ และนอกจากนี้ นักเรียนเอง เด็ก ๆ สามารถเปิดเข้าดูใช้หน้านี้ในเวลาว่างเพื่อศึกษาภาษาแม่ได้ตามความถนัดของตน

ที่ดีที่สุดคือ การเรียนรู้ที่จะศึกษาดูว่าหน้านี้มีอะไรให้ค้นคว้า เพื่อที่จะทำความรู้จักคุ้นเคยกับการใช้สื่อสารทางนี้ และรู้ว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไร ถ้าหากอยากทราบว่าการก่อตั้งในเรื่องภาษาแม่นี้มีความเป็นมาอย่างไร สามารถเข้าดูรายละเอียด ได้ จาก หน้าของภาษานอร์เวย์ที่ให้มานี้

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no