nafo
Thai - ไทย

Veiledning til foreldreUndersøkelser foretatt i mange land i verden viser at foreldre har mange av de samme ønskene for sine barn. De vil at deres barn skal ha god helse, respektere seg selv og andre og være hjelpsom og ærlig. De vil også at barna skal skaffe seg en god utdanning og få seg en god jobb.

Foreldre med minoritetsbakgrunn kan oppleve det mer krevende å oppfylle sine ønsker overfor barna enn andre foreldre. 

Les mer

Barn i flerspraklige familierÅ beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitet, sosialisering og kulturelle uttrykk og er derfor en viktig del av barns og voksnes liv.

Foreldre kan ha mange spørsmål knyttet til å være en flerspråklig familie, særlig når deres morsmål er minoritetsspråk i samfunnet. Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.

Informasjonsheftet finnes på 19 språk. På 5 av språkene finnes det også lydfiler som kan lyttes til, en lydfil for hvert spørsmål som besvares i heftet. Velg språk i tabellene nedenfor.

Les mer

Victoria heftene ForsideGjennom hele oppveksten er hjemmet et viktig sted for barns læring og utvikling. Når barn lærer fra sine foreldre er det vanligvis ikke planlagt, slik som på skolen. Det foregår i naturlige og hverdagslige situasjoner. Denne allsidige læringen legger grunnlaget for den mer formelle læringen som skjer i skolen.

Tema Morsmål har funnet fire hefter laget av Department of Education and Early Childhood Development i Victoria, Australia. Heftene gir tips og idéer til hvordan foreldre kan støtte sine barns utvikling i lesing, skriving og matematikk. De finnes på 22 språk i tillegg til norsk.

Vi har oversatt de engelske heftene til norsk. Teksten er tilpasset forholdene i Norge. Når foreldre leser heftene på sine ulike morsmål, kan de også tilpasse idéene og aktivitetene til norske forhold. Klikk på heftene under for å lese dem på ulike språk.

Lese skrive Matematikk

Artikkelbilde korona info til foresatte på flere språkHvordan smitter koronaviruset? Hvorfor er det viktig å hindre smitte? Hvorfor er skoler og barnehager stengt? Hva kan du gjøre for å unngå smitte? Kan barna være sammen med andre barn?  Hvordan kan du snakke med barna om korona?  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแพร่เชื้อได้อย่างไร การป้องกันการแพร่เชื้อสำคัญอย่างไร ทำไมต้องปิดโรงเรียนและโรงเรียนอนุบาล คุณสามารถปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร เด็กๆสามารถอยู่รวมกับเด็กคนอื่นๆได้หรือไม่ คุณสามารถคุยกับเด็กเรื่องโคโรน่าได้อย่างไร NAFO ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสำหรับผู้ปกครอง เนื้อหาได้ถูกแปลในหลายภาษาพร้อมเสียงอ่าน ซึ่งเนื้อหาเป็นข้อมูลจากสถาบันสาธารณสุขแห่งนอร์เวย์และจากเว็บไซต์ Redd Barna 

Les mer

Photo by Jessica Lewis on UnsplashPhoto by Jessica Lewis on UnsplashPå grunn av koronasmitte er skoler i Norge stengt. Selv om skolene er stengt, har ikke undervisningen stoppet. 

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ต้องปิดโรงเรียน แม้ว่าโรงเรียนจะปิดแต่ยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ 

โรงเรียนที่บ้านคืออะไร และเป็นอย่างไร ทำไมบางคนยังไปโรงเรียนทั้งที่โรงเรียนปิด และเมื่อไหร่โรงเรียนจะเปิดอีกครั้ง ถือเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนและผู้ปกครองหลายคนจะมีคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนที่บ้าน ในบทความนี้คุณจะได้รับข้อมูลสื่อสารเกี่ยวกับโรงเรียที่บ้านในหลายภาษาทั้งที่มีเสียงอ่านและไม่มีเสียงอ่าน

Les mer

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no