nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

flersprakige verbFlerspråklige verb er en nettressurs på 12 språk. Den er utarbeidet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring i samarbeid med Tema Morsmåls språkredaksjoner. Ressursen inneholder filmer, lydfiler og tekster med verb i presens og preteritum.

Verbene er delt inn i fire områder: barnehage, skole, undervisning og kroppsøving. Det finnes også oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Trykk på bildet for å komme til Flerspråklige verb.

To gutterTaordetSamarbeider
 • Hensikten med nettressursen Flerspråklig verb er å rette oppmerksomhet mot innlæring av verb på både norsk og morsmål.

 • Innlæringen av verb ser ut til å være vanskeligere enn innlæringen av substantiv. Dette gjelder både ved første- og andrespråkstilegnelse.

 • Også enkelte former for språkskader, slik som hjerneslag og Alzheimers sykdom fører til svekket verbproduksjon.

 • Flerspråklig verb tar utgangspunkt i verb som forekommer daglig i ulike kontekster i barnehage og skole. Verbene presenteres med både video, lyd og tekst. Vi håper at dette kan bidra til å gjøre det lettere å lære verb på både morsmål og norsk.

 • Verb spiller en sentral rolle når det gjelder å forstå og produsere setninger. Økt kunnskap om hvordan verb bygges opp og bøyes kan bidra til bedre kommunikative ferdigheter.

 • Definisjonen av verb kan variere fra språk til språk. Ved å gi flerspråklige førskolebarn og elever muligheten til å sammenligne verb på morsmål og norsk, kan nettressursen Flerspråklige verb bidra til større metaspråklig innsikt.

 • Klikk her for å lese mer om verbinnlæring.

Flerspråklige verb kan brukes av eleven selv ved å:

 • Se på filmene og høre på verbene og setningene der verbene inngår.
 • Øve på uttale av verbene i presens og preteritum.
 • Øve på rettskriving av verb.
 • Høre på et verb i presens, si ordet i preteritum for seg selv, for så å høre på lydfilen om det stemmer.
 • Se på filmene og skrive verbene i et bøyningsskjema med presens og preteritum.
 • Lytte til og sammenligne verbene på norsk og eget morsmål.
 • Gjøre oppgaver i ressursen som eleven har fått utdelt av læreren.

 bhskolasportutbild

 Flerspråklige verb kan brukes av læreren i klassen ved å:

 • Ha en felles gjennomgang av utvalgte verb.
 • Se på en film som illustrerer et verb og lytte til verbet på både morsmål og norsk. 
 • Vise filmer og snakke om hvilke verb som vises, både på norsk og morsmål. Elevene kan komme med forslag til verb før læreren spiller lydfiler og viser filmer.
 • Lage setninger i presens sammen med elevene, med utgangspunkt i verb fra ressursen.
 • Lage setninger i preteritum med utgangspunkt i verb elevene foreslår.
 • La elevene se på utvalgte filmer og skrive ned verbene som vises på norsk og morsmål.
 • Bruke ressursen i sammenheng med LEXIN.
 • Ha en aktivitet der verb dramatiseres. Læreren kan mime en handling og elevene kan gjette hvilket verb læreren viser.
 • Ha en gjettelek der elevene går sammen to og to, mimer verb for hverandre og gjetter hvilket verb som mimes.
 • La elevene spille FINN PAR og ALIAS.
 • Anvende ressursen når både tospråklig lærer og norsk lærer samarbeider om undervisningen.
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no