Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartlegging i grunnleggende norskOpplæringsloven sier at kommunene og fylkeskommunene har plikt til å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring, og elever som får særskilt norskopplæring, skal også kartlegges underveis i opplæringa. Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk er laget for dette formålet. Materiellet er i utgangspunktet utarbeidet i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, men det kan med fordel brukes også om elevene har tilrettelagt norskundervisning etter læreplan i norsk eller følger læreplan for elever med kort botid i videregående opplæring. Materiellet baserer seg på et felles europeisk rammeverk for språk

Her finner du Kartleggingsmateriellet
Her finner du Veiledning til Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Les mer på NAFOS hjemmesider om Kartlegging.

Maler til kartleggingsverktøyet.

trykk på lenkene for å få opp maler du kan bruke til utfylling.

docLese nivå 1, docLese nivå 2, docLese nivå 3,docLytte nivå 1, docLytte nivå 2, docLytte nivå 3 docSkrive nivå 1, docSkrive nivå 2,docSkrive nivå 3, docTale nivå 1, docTale nivå 2, docTale nivå 3 docSpråk og kultur nivå 1, docSpråk og kultur nivå 2, docSpråk og kultur nivå 3, docSpråklæring nivå 1, docSpråklæring nivå 2, docSpråklæring nivå 3 docSpråkbiografi, xlsSpråkprofil