nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell

 mouth 312558 1280Tema: Smak

Læringsmål: Elevene skal kunne samtale om smakssansen og de forskjellige smakene.

Trinn: Barnetrinnet

ኣርእስቲ፡ ምስትምቓር
ሸቶ ኣስተምህሮ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ ህዋስ ምስትምቓርን፣ ብዛዕባ እቶም ዝተፈላለዩ መቐረታትን ክነግሩ ይኽእሉ።
ደረጃ፡ ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ ክፍሊ

 

 

 

Les mer

 Lungene20og20hjertetTema: Hjertet og lungene

 Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan hjertet og lungene fungere

 Trinn: Opplegget passer for 4. trinn.

 ኣርእስቲ: ልብን ሳንቡእን
 ሸቶ: ተምሃሮ ልብን ሳንቡእን ብኸመይ ከምዝዓዩ ይፈልጡ።
 ክፍሊ: እዚ መምሃሪ፡ ንተማሃሮ ራብዓይ ክፍሊ ይምጥን።

 

Les mer

sunn20matTema: Sunn mat

Læringsmål: Eleven skal kunne velge ut mat og drikke som er med i et sunt kosthold og lage trygg og ernæringsmessig god mat.

Beskrivelse: Materialet er beregnet for elever i 1 til 4.trinn.

ፍረ-ሓሳብ:ጥዑይ ምግቢ

ሸቶ:ተምሃሮ፡ ኣብ ኣመጋግባ፡ ጥዑይ ዝኾነ ምግብን ዝስተን ምምራጽ ይኽእሉ፣ ዉሑስን ዓንጋልን ምግቢ ከዳልዉ ይኽእሉን ስርዓታውያን ኮይኖም መዓልታዊ ምውስዋስ ኣካላት ይገብሩን ይጻወቱን

መግለጺ: እዚ መምሃሪ እዚ ንኻብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝተዳለወ እዩ።

Les mer

ዱር

skogenTema: Skogen (Tospråklig opplegg)

Læringsmål: Eleven skal kunne kjenne igjen navn på planter, dyr, og insekter.

Beskrivelse:Opplegget passer for småskolen. Materialet består av PP, enkel tekst og oppgaver.

ፍረሓሳብ: ዱር (ድርብልሳናዊ መረድኢ)
ሸቶ: ተምሃሮ፡ ኣስማት ኣታኽልቲ፣ እንስሳታትን ሓሸራታትን ይፈልጡ።
መግለጺ: እዚ መረድኢ እዚ ነቶም ኣብ መባእታዊ ቤ/ት ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝምጥን እዩ። ፓወርፖይንት፣ ቅልል ዝበለ ጽሑፍን ዕማማትን ዚሃዘ እዩ።

Les mer

landbruk-2Tema:Landbruk

Kompetansemål:Elevene skal bli kjent med kjæledyr som bor på gården, og navnene på deres hjem og deres stemmer.

Beskrivelse:Opplegget passer for 1.-4. trinn og består av en tekst om bondegården og om de dyrene som bor der, samt med noen oppgaver.

ፍረሓሳብ፡ሕርሻንደንበን

ሸቶ፡ተምሃሮብዛዕባ ኣብደንበዝነብሩእንሰሳታትገዛ፣  ኣስማቶም፣ መንበሪኦምንደሃዮምንኣፍልጦይህልዎም።

መግለጺ፡እዚመረድኢእዚንካብቀዳማይክሳብራብዓይክፍሊንዝመሃሩተምሃሮይሕግዝ።
እዚመግለጺእዚብዛዕባሕርሻንደንበንዝገልጽሓደመረድኢጽሑፍንገለዕማማትንዝሓዘእዩ።
እዚመግለጺእዚድርብልሳናዊእዩ።

 

Les mer

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no