nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

forskeTema: Forskning i naturfag

Mål: : Eleven skal kunne forklare sentrale ord og begreper og forklare hvordan naturvitenskaplig forskning gjennomføres.

Trinn: Ungdomstrinnet

ኣርእስቲ:ምርምር ኣብ ስነፍልጠት

ሸቶ: ተምሃሮ፡ ሳይንሳዊ ምርምር ክለዓል ከሎ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ቀንዲ ቃላትን ኣምራትን ኪገልጹ ይኽእሉ።

ደረጃ: ካብ 8ይ ክሳብ 10ይ ክፍሊ

 

 

Les mer

Gullfaks AlphaTema: Det norske oljeeventyret

Mål: Elevene skal kunne forklare om hvordan Norge ble en oljenasjon.

Trinn: 8. - 10. trinn

ኣርእስቲ: ታሪኽ ብዛዕባ ምርካብ ነዳዲ ኣብ ኖርወይ
ሸቶ: ተማሃሮ፡ ኖርወይ ብኸመይ ናይ ነዳዲ ሃገር ከምዝኾነት ክገልጹ ይኽእሉ።
ክፍሊ: ካብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ

Les mer

Lateral orbit nervesTema: Øye

Læringsmål: Eleven skal kunne vite hvordan øyet er oppbygd, fungerer og hvordan strålene går gjennom konveks og konkav linse.

Trinn: 8.- 10. trinn

ኣርእስቲ: ዓይኒ

ሸቶ ኣስተምህሮ: ተምሃሮ፡ ዓይኒ ብኸመይ ዝኣመሰሉ ክፋላት ከምዝቆመ ይፈልጡ፣ ዓይኒ ብኸመይ ከምዝዓዪ ይፈልጡን ጩራ ብኸመይ ኣቢሉ ብኮንቬክስን ኮንኬቭን ሌንስ ከምዚሓልፍ ይፈልጡን።

ደረጃ: 8ይ - 10ይ ክፍሊ

Les mer

Fotosyntesen PicTema: Fotosyntese 

Kompetansemål: Elever skal kunne forklare hoved trekkene i fotosyntesen. 

Trinn: 8.-10. 

ፍረ ሓሳብ: ጽማረ ብርሃን (ፎቶሲንተሲስ) 
ሸቶ: ተምሃሮ ነቲ ኣብ መስርሕ ጽማረ ብርሃን (ፎቶሲንተሲስ)ዝርከብ ቀንዲ መለለዪ ጠባያት ክገልጹ ይኽእሉ።
ደረጃ: 8-10 ክፍሊ

Les mer

bilde- solTema: Naturfagbegreper om stjerner og galakser

Mål: Eleven skal kunne de ulike naturfagbegrepene som de møter i undervisningen.

Beskrivelse: Opplegget består av et hefte som inneholder naturfagbegreper som vi bruker i undervisningen om stjerner og galakser. Opplegget er tospråklig og passer best i 8.- 9. trinn.

ፍረ-ሓሳብ፡ ኣምራት ስነ ፍልጠት ብዛዕባ ከዋኽብትን ጋላክሲታትን

ሸቶ፡ ተምሃሮ ኣብ ኣስተምህሮ ስነ ፍልጠት ንዝረኽቡዎም ኣምራት ኣፍልጦ ይህልዎም።

መግለጺ፡ እዚ መረድኢ ጸሑፍ እዚ፡ ኣብ ኣስተምህሮ ከዋኽብትን ጋላክሲታትን ንጥቀመሎም ኣምራት ስነ ፍልጠት ዝሓዘ ጥራዝ ኣለዎ።ድርብልሳናዊን ንሻምናይን ታሽዓይን ክፍሊ ዝምጥንን እዩ።

Les mer

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no