nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

samer bildeTema: Samefolkets dag

Læringsmål: Elevene skal kunne om 6. februar og fortelle om nasjonaldagene til andre land, gjøre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag og  gjøre rede for nasjonale minoriteter som fins i Norge og beskrive trekk ved deres rettigheter, historie og levekår 

Beskrivelse: Dette tospråklige opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.

ፍረሓሳብ፡መዓልቲ ህዝቢ ሳሚ
ሸቶ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ 6 ለካቲት ይፈልጡን ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ሃገራዊ በዓላት ይነግሩን፣ ብዛዕባ ኣብ ሳምያዊ ሕብረተሰብ ንዘሎ ቀንዲ ኩነታት ይገልጹን ኣብ ኖርወይ ንዘለዉ ውሕዳን ብሄራት ምግላጽን ነቲ ዘለዎም መሰል፣ ዘለዎም ታሪኽን ኩነታት ኣነባብራታቶምን ምንጋር ይኽእሉን።
መግለጺ፡ እዚ መረድኢ እዚ ንካብ 4 - 7  ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይጠቅም። ኣብዚ ሓደ መረድኢ ጽሑፍ፣ ዕማም፣ ፊልም፣ ዲጂታላዊ ዕማማትን ጠቐምቲ ወብ ሳይታትን ይርከብ።

Les mer

samer bildeTema: Samefolkets dag

Læringsmål: Elevene skal kunne om 6. februar og fortelle om nasjonaldagene til andre land, gjøre rede for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag og  gjøre rede for nasjonale minoriteter som fins i Norge og beskrive trekk ved deres rettigheter, historie og levekår 

Beskrivelse: Opplegget passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekst, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider.

ፍረሓሳብ፡መዓልቲ ህዝቢ ሳመ
ሸቶ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ 6 ለካቲት ይፈልጡን ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሃገራት ሃገራዊ በዓላት ይነግሩን፣ ብዛዕባ ኣብ ሳመ ሕብረተሰብ ንዘሎ ቀንዲ ኩነታት ይገልጹን ኣብ ኖርወይ ንዘለዉ ውሕዳን ብሄራት ምግላጽን ነቲ ዘለዎም መሰል፣ ዘለዎም ታሪኽን ኩነታት ኣነባብራታቶምን ምንጋር ይኽእሉን።
መግለጺ፡ እዚ መረድኢ እዚ ንካብ 4 - 7  ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይጠቅም። ኣብዚ ሓደ መረድኢ ጽሑፍ፣ ዕማም፣ ፊልም፣ ዲጂታላዊ ዕማማትን ጠቐምቲ ወብ ሳይታትን ይርከብ።

Les mer

 

17. mai  bild tigTema: 17. mai

Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvorfor vi feirer 17. mai.

Trinn: Barnetrinn og mellomtrinn

ፍረ-ሓሳብግንቦት17

ሸቶ: ተምሃሮ ግንቦት 17 ስለምንታይ ኣብ ኖርወይ ከምዝብዓል ክነግሩ ይኽእሉ።

ክፍሊ: ንኻብ ቀዳማይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

 

17. mai  bild tigTema: 17. mai

Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvorfor vi feirer 17. mai.

Trinn: Barnetrinn og mellomtrinn

ፍረ-ሓሳብግንቦት17

ሸቶ: ተምሃሮ ግንቦት 17 ስለምንታይ ኣብ ኖርወይ ከምዝብዓል ክነግሩ ይኽእሉ።

ክፍሊ: ንኻብ ቀዳማይ ክሳብ ሻብዓይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Les mer

yrker tigTema: Yrker (Tospråklig opplegg)
Mål: Utvide ordforrådet; kunne bruke ordbok (Lexin)
Trinn: Barnetrinn, mellomtrinn

 

ፍረ-ሓሳብ: ዕዮታት (ድርብልሳናዊ መረድኢ)

ሸቶ: ማህደረ ቃላት ምስፋሕን ንመዝገበ ቃላት/ሌክሲን (Lexin) ምጥቃም ምኽኣልን
ክፍሊ: ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ

 

Les mer

Flere artikler …

  • 1
  • 2
nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no