nafo
Tigrinja - ትግርኛ
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

EU1Tema:EU (Den Europeiske Union)
Kompetansemål:Eleven skalkunne om EU og Norges forhold til EU og EØS.
Beskrivelse:opplegget er beregnet for ungdomstrinnetog består av en tekst med oppgaver, noe lenker og filmer.

ፍረሓሳብ:ሕብረትኣውሮፓውያን(EU)

ሸቶ:ተምሃሮ ብዛዕባ ሕብረት ኣውሮፓውያንን(EU) ብዛዕባ ዝምድና ኖርወይ ምስ ሕብረት ኣውሮፓውያንን ምስ ቁጠባዊ ከባቢ
ምትሕግጋዝ ኣውሮፓውያንን(EEAይፈልጡ።

መግለጺ: እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም።
እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ 
እዩ።

Les mer

samfunTema: Forklaring av noen Samfunnsfag begreper.

Mål: Elevene skal ha bedre forståelse av begreper i samfunnsfag.

Beskrivelse: Opplegget består av en tekst som forklarer noen samfunnsfag begreper, samt med bilder. Opplegget passer særlig elevene som går i 10 trinn.

ፍረ ሓሳብ፡ መግለጺ ቃላት ስነ ሕብረተሰብ

ሸቶ፡ ተምሃሮ ብዛዕባ እቶም ኣብ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ዚርከቡ ገለ ቃላት ዝያዳ ርድኢት ይህልዎም።

መግለጺ፡እዚመረድኢእዚ፡ተምሃሮብዛዕባእቶምኣብትምህርቲሕብረተሰብዚርከቡገለቃላትርድኢቶምዘስፍሕመግለጺንስእልታትንዚሓዘእዩ።እቶምኣብ10ክፍሊዝምሃሩተምሃሮድማዝያዳክጥቐሙሉይኽእሉእዮም


http://morsmal.no/mmp_upgrade/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/article/img/readmore.png); background-color: rgb(204, 204, 204); background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;">

 til_lÃreren-_samf-_begreper- norsk.docx

samfunnsfag begreper-tigrinja.docx

Bildet ble hentet fra: Molde vgs.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no