nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

bk affischerTrenger du materiell i forbindelse med FN- dagen? Den svenske Barnombudsmannen har publisert brosjyrer og hefter om FNs barnekonvensjon på arabisk, dari, somali, tigrinja og engelsk og svensk.

ምስ መዓልቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኣሳሰር ናውቲ የድልየካ ዶ ይኸውን? ተሓላቕ ፍትሒ ህጻናት ሽወደን፡ ንውዕል መሰላት ቆልዑት ሕቡራት ሃገራት ዘማእከለ ብሮሹር ንቋንቋ ትግርኛ ሓዊስካ ብተፈላለዩ ቋንቋታት ኣሕቲሙ ኣዳልዩ ኣሎ።
እዚ ብሮሹር እዚ፡ ንውዕል መሰላት ቆልዑት ብቅልል ዝበለ መገዲ ንህጻናትን መናእሰያትን ዝገልጽ ሕታም እዩ።
እዚ ሕታም እዚ ክጥለብ ወይ ከም ፒዲኤፍ() ክራገፍ ይከኣል። ሙሉእ ትሕዝቶ ክትርኢ ኣብዚ ጠውቕ

FN flaggTema: FN (Forente Nasjoner)-Tospråklig opplegg

Læringsmål: Elevene skal lære om FN, dens historie, mål og aktiviteter.

Beskrivelse: Opplegget passer best for 5. - 10. trinn

ፍረሓሳብ: ውድብ ሕቡራት ሃገራት - ድርብልሳናዊ መምሃሪ
ሸቶ: ተምሃሮ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ታሪኽን ንጥፈታትን እቲ ውድብን ሸቱኡን ይምሃሩ።
መግለጺ: ካብ 5ይ ክፍሊ -10ይ ክፍሊ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ይሕግዝ።

Continue reading

Foreldremøte 640x480Velkommen til foreldremøter på flere språk:- Tema Morsmål har fokus på å lage ressurser som personalet i barnehage og skole kan bruke til å skape et inkluderende barnehage og skole- miljø. Derfor følger vi nå opp NAFOs artikler med å publisere tospråklige invitasjoner til foreldremøter i barnehage og skole.  Vi håper at ansatte i barnehage og skole bruker disse ressursene.

ኣብ እዋን ቀውዒ፡ ኣብ መብዛሕትኡ ቤት ትምህርትን መውዓሊ ህጻናትን፡  ኣኼባ ወለዲ ይካየድ እዩ። ኣኼባ ወለዲ፡ ወለድን ቤት ትምህርትን ዘለዎም ምድግጋፍ ዘዕዝዙሉ ኣጋጣሚ ስለዝፈጥር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

Continue reading

Lumbrikus artikkelbildeLumbrikus er en ny digital læringsressurs i norsk og naturfag med flerspråklig innhold. På samtlige språksider finner du nå en ny ressursknapp med lenke den nye læringsressusren lumbrikus.no. Ressursen er tilgjengelig på språkene norsk, arabisk, somali og tigrinja.

ሉምብሪኩስ፡ ኣብ ኣስተምህሮ ኖርወጂኛን ስነ-ፍልጠትን ክጠቅም ዝኽእል፡ ብዙሕ ቋንቋዊ ናይ ኣስተምህሮ ጸጋ እዩ። ኣብዚ ዘለኻዮ መርበብ ሓበሬታ እዚ፡ ብላዕሊ፡ ናብ ገጽ lumbrikus.no ዝመርሓካ ሊንክ ተዳልዩልካ ኣሎ። እዚ መምሃሪ ጸጋ እዚ ብቋንቋ ኖርወጂኛ፣ ዓረብ፣ ሶማልን ትግርኛን ይርከብ።

Continue reading

back to schoolBarnehage- og skoleåret 2018-2019 er allerede igang. Både på Tema Morsmål og på NAFOs hjemmesider finner dere mange artikler til inspirasjon for arbeid i flerspråklige og flerkulturelle grupper. Vi på Tema Morsmål ønsker dere et godt skoleår.

ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2018/2019  ዕማም ኣስተምህሮ ኣብ መውዓሊ ሕጻናትን ቤት ትምህርቲን ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መርበብ ቴማ ሙሽሞል ንሰርሕ ኩላትና: ንመርበብና ኣብ ምምዕባል የዕዚዝና ንዓዪ ኣለና። ኣብ ዕማም ኣስተምህሮ ድርብልሳናውያን ቆልዑት ዚሕግዙ ብዙሕ ጸጋታትን ጠቐምቲ ሓበሬታታን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቴማ ሙሽሞልን ኣብ መርበብ ናፉን(NAFO) :ኣብ ጉጀለ ብዙሓነ- ቋንቋታትን ብዙሓነ-ባህልታትን ንዘሎ ዕማም መተባብዒ ዚኾኑ ዓንቐጻት ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኩላትና ኣብ ቴማ ሙሽሞል ንዓዪ ዘለና ሰናይ ዓመተ-ትምህርቲ ክኾነልኩም ንምነ።

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no