nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

eleverElever som går på et studieforberedende utdanningsprogram, må velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. De fleste videregående skoler gir opplæring i noen få fremmedspråk, f eks fransk, spansk og tysk. Dersom en elev ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål i stedet for å velge et av de språkene skolen hun eller han går på gir undervisning i, kan eleven søke fritak for fremmedspråk og melde seg opp som privatist i morsmålet. Nå er det mulig i gå opp i 37 språk, albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk. Fra våren 2014 blir det også mulig å gå opp til eksamen i hindi og islandsk. Dersom et språk må fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Det er regler for hvor mange timer en elev må ha for å få vitnemål fra den videregående skolen. Det kan oppstå problemer dersom en elev som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål. I slike tilfeller er det viktig at saken diskuteres med skolen før eleven eventuelt søker fritak.

Fellesfaget fremmedspråk har to nivåer, nivå I og nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. De som går opp som privatister i et språk de ikke har hatt opplæring i i grunnskolen, kan velge om de vil gå opp til eksamen på nivå I eller II.

Fremmedspråk kan også tas som programfag på nivå I, II eller III. Fremmedspråk nivå I har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk nivå II bygger på Fremmedspråk nivå I og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå II. Fremmedspråk nivå III bygger på Fremmedspråk nivå II i videregående opplæring.

Fremmedspråk nivå II og Fremmedspråk nivå III programfag kan bygge både på fellesfag og på programfag.

Du kan lese om forskjellen mellom fellesfag og programfag her: http://www.vilbli.no/?Artikkel=017829&Kurs=V.STUSP1----_V.STSSA2----_V.STSSA3----&Side=1.2

Privatister som skal opp til eksamen i fremmedspråk må både opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur, og en lokal gitt muntlig eksamen. Utdanningsdirektoratet har foreslått at eksamen for fremmedspråk på nivå I i videregående opplæring skal endres fra en fem timers skriftlig eksamen pluss en muntlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen.

Informasjon om privatistordningen samt læreplanene i fremmedspråk finner du her: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/Endringer-og-overgangsordninger/Endringer/Her-finner-du-oversikt-over-hvilke-fremmedsprak-du-kan-ta-som-privatist1/ .

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no