Tilgjengelig på

Informasjon om barnehage og skole معلومات حول رياض الأطفال و المدرسة

Gratis flerspråklig informasjonsmateriell til foreldre om barnehage, skole, spesialundervisning og praktisk informasjon f.eks. om klær i barnehagen.

Informasjon om ekskursjoner og leirskole // الرحلات النهارية ورحلات المبيت أثناء الدراسة

Arabisk

Illustrasjon: RedantMange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer. Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.