Tilgjengelig på

Informasjon om barnehage og skole Información sobre Educación Infantil (hasta 5 años) y Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Secundaria (de 13 a 16 años)

Gratis flerspråklig informasjonsmateriell til foreldre om barnehage, skole, spesialundervisning og praktisk informasjon f.eks. om klær i barnehagen.