Memoryspill med farger på flere språk

Her finner du memoryspill med farger på mange ulike språk og spilleregler med tips til hvordan man kan bruke kortene.

Spilleregler

pdfSpilleregler til fargememoryspill

Dokumenter

Sanger på flere språk

Bruk gjerne memoryspillet sammen med Sanger om farger på flere språk.

Takk

Ressursen er utviklet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæing i samarbeid med mange som har bidratt til å oversette fargeordene frivillig. Har du flere språk eller tips?
Ta gjerne kontakt med oss.