Memoryspill: farger

Her finner du memoryspill med farger på mange ulike språk og spilleregler med tips til hvordan man kan bruke kortene.

Spilleregler

pdfSpilleregler til fargememoryspill

Dokumenter

Fargememoryspill – norsk nynorsk

Sanger på flere språk

Bruk gjerne memoryspillet sammen med Sanger om farger på flere språk.

Takk

Ressursen er utviklet av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæing i samarbeid med mange som har bidratt til å oversette fargeordene frivillig. Har du flere språk eller tips?
Ta gjerne kontakt med oss.