Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Hvordan bruke Flerspråklige fortellinger i barnehagen?

Dhegdheer 10I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det om at barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk.

Språkveilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat formidler at: "Alle barn vil ha utbytte av å være i et flerspråklig miljø fordi de i møte med språk som er annerledes enn deres eget, kan bli nysgjerrige på andres språk og mer oppmerksomme på sitt eget." 


Flerspråklige fortellinger åpner for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen! Personalet kan på ulike måter bruke fortellingene til skape et flerspråklig miljø. De kan:

 • Bruke frasene som starter og avslutter fortellingene på ulike språk.

 • Bruke sanger, rim og regler som er innvevd i fortellingene.

 • Plukke ut sentrale ord og begreper som finnes i fortellingene og synliggjøre ulike skriftspråk i barnehagen.

 • Lage memory-kort sammen med foreldrene, der ord skrives på norsk på et kort og på et annet språk på et annet kort. La barna illustrere ordet på kortene.

 • Formidle fortellingene på ulike digitale plattformer; PC, nettbrett  eller smarttelefon.

 • La barna se eller lytte til fortellingen i større og mindre grupper.

 • La barna se eller lytte til fortellingen i grupper bestående av barna med ulike morsmål eller i språkhomogene grupper.

 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. Klikk her for å få ideer til hvordan dere kan stille spørsmål og samtale med barna.

 • La fortellingene bli utgangspunkt for prosjektarbeid som strekker seg over flere uker og berører flere fagområder i Rammeplan for barnehagen.

 • La fortellingene bli utgangpunkt for å arbeide med fagområdene i Rammeplan for barnehagen. Les artikkelen om hvordan Hatteselgeren kan anvendes i arbeidet med fagområdet Antall, rom og form.

 • Variere formidlingsformene av fortellingene: De kan fortelles med ulike lengde og grad av detaljer. Bruke ulike former for konkretiseringsmateriell eller kun lydfilene som finnes av fortellingene på Tema Morsmål.

 • La barna få ta i bruk ulike sanser og uttrykksformer i møte med fortellingene. De kan gjenfortelle, snakke om, dramatisere og leke fortellingen, tegne, male og lage fortellingen med både to- og tredimensjonale formingsmaterialer, og lage utstillinger med tegninger og malerier fra fortellingen.

 • Ta opp lyden når barna forteller på ulike språk.

 • La barna lage egne bøker av fortellingen, både papirbøker og digitale bøker.

 • La arbeidet med fortellingene foregå på ulike språk.

 • La fortellingene være utgangspunkt for samtale og diskusjon om språkutvikling og flerspråklighet på foreldremøter.

  Se filmen:
  Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

  Les fagartikkelen:
  Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.
NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no