Flerspråklig informasjon om COVID-19 fra Papillon Bergen

Papillon Bergen har  samlet ressurser på ulike språk inkludert videoserier de har laget pluss oppdatert informasjon om alt fra smittevernstiltak, vaksiner, mental helse og generelle råd til befolkningen fra regjeringen, FHI, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) om tiltak og råd til befolkningen.