Informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring
(ekstern lenke)

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/kommune-skole-og-laerebedriftsoversikt/f

En informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring med oppdatert og kvalitetssikret informasjon på flere språk.