Les høyt for barna på flere språk!
(ekstern lenke)

https://lesersokerbok.no/aktuelt/les-hoyt-for-barna-pa-flere-sprak/

Kan du flere enn et språk? Da er du en ressurs i barnehagen!