Om det norske utdanningssystemet
(ekstern lenke)

https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/

Utdanning.no gir informasjon om det norske utdanningssystemet på 21 språk.