Tilgjengelig på

Informasjon om barnehage og skole Informacija apie darželius ir mokyklas

Gratis flerspråklig informasjonsmateriell til foreldre om barnehage, skole, spesialundervisning og praktisk informasjon f.eks. om klær i barnehagen.