Bli inspirert av Sandnes kommune

Flere virksomheter i Sandnes kommune markerer Morsmålsdagen på ulike måter. Aktivteter både i barnehagene, på skolene og for de ansatte ved FBU- Senter for flerspråklige barn og unge. Les mer og bli inspirert.

På FBU- Senter for flerkspåklige barn og unge.

Senter for flerspråklige barn og unge er et kommunalt ressurssenter i Sandnes. Senteret arbeider med kompetanseutvikling på fagfeltet og tilbyr kurs og samlinger for tilsatte i barnehager og skoler. På morsmålsdagen markerte de Morsmålsdagen ved å ha fokus på fortellingersammen med forteller Marianne Stenerud. De tospråklige assistentene og fagarbeiderene har hatt stor glede av å bruke denne metoden i sitt arbeid ute i barnehagene.

Skoleavdelingen hadde en markering av morsmålsdagen samarbeid med Sandnes bibliotek og tema for besøket var litteratur fra andre land og barnelitteratur med tospråklig fokus. Litteraturformidlerne var Sebastian Jazdzewski og Espen Iversen fra Sandnes bibliotek

En person leser høyt fra en bok
Foto: FBU Sandnes