LANDSDELAR OG FYLKE I NOREG

Noreg har fem landsdelar. Lengst nord ligg Nord-Noreg. Midt i landet ligg Trøndelag. I
vest ligg Vestlandet, og i aust ligg Austlandet. Landsdelen som ligg lengst mot sør, blir kalla Sørlandet.