nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

startbildeDen 28. og 29. november var over 240 deltakere samlet i Trondheim, for å delta på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse for morsmålslærere, tospråklige lærere og tospråklige ansatte i barnehage og skole.

Konferansen ble avholdt over to dager, hvorav den første dagen var samlet i storsalen ved Rica Nidelven hotell. På konferansens andre dag var det språkvise konferanser. Tema Morsmåls egne redaksjoner avholdt konferanser i de språkene som er representert på Tema Morsmåls sine nettsider. Det var konferanse i språkene; arabisk, dari/persisk, litauisk, polsk, russisk, somalisk, thai, kurdisk sorani, tamilsk og urdu.

Les mer

Riga1 2013

Den femte felleskonferansen for Tema Morsmål og Tema Modersmål ble holdt i Riga i Latvia den 5. og 6. september 2013. Skolverket i Sverige, som drifter den svenske nettsiden Tema Modersmål, var hovedarrangør for årets konferanse. Til sammen deltok rundt 90 personer fra Sverige og Norge på konferansen, både redaktører og redaksjonsmedarbeidere for de ulike språkene, skoleledere fra de to nettsidenes samarbeidskommuner og ansatte fra Skolverket og NAFO.

Les mer

barn som leserFylkesmannen i Oslo og Aksershus og NAFO inviterer til barnehagekonferanse 29. november 2012 sammen med "Flerkulturelt nettverk for barnehagemyndighet i Oslo og Akershus".

Det blir stadig flere mangfoldige byer og lokalsamfunn i Norge. Dette påvirker barnehagens arbeid. Å arbeide med hvordan alle barn og foreldre kan få oppleve et likeverdig tilbud i tråd med barnehagens mandat blir viktig både i en stor by og i mindre kommuner.

Vi vil på denne konferansen belyse ulike måter å forholde seg til mangfold. Vi vil gjennom presentasjonene formidle tanker om barn og barndom, foreldreskap og om hvordan mangfoldet får konsekvenser for barnehagens arbeid med barna og samarbeid med foreldrene. 

Erfaringer fra to forskningsprosjeketer vil bli belyst på konferansen: "Alnaprosjektet", som har sett på forutsetningene for lokal tilhørighet i en drabantby i Groruddalen og forskningsprosjektet "Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk" som har sett på flerkulturelle praksiser i barnehager i landlige kommuner. Klikk her for program og påmelding.

 

Morsmlskonferanse logo grnn

Bli med på Tema morsmåls første nasjonale konferanse om flerspråklig arbeid i barnehage og skole!

NAFO inviterer i samarbeid med BEFO (Bergen kompetansesenter for flerkulturell opplæring) til en todagers nasjonal konferanse om Tema morsmål i Bergen den 19. og 20. november 2012.

Følgende spørsmålene vil bli berørt på konferansen: Bør morsmålsopplæring for minoriteter oppfattes som en menneskerett? Hvilke fordeler, kognitivt og sosialt har flerspråklighet for individ og samfunn? Hva sier forskning om morsmålets betydning for barnets identitetsmessig og faglig utvikling? Hvordan kan vi jobbe flerspråklig med elevers lese- og skriveopplæring?

Konferansens første dag retter seg både mot skoleeiere, barnehagemyndighet, lærere i grunnleggende norsk og andre pedagogiske ansatte i barnehagen, tospråklige ansatte i barnehage og skole og aktuelle organisasjoner.

Konferansens andre dag vil bestå av språkkonferanser på Tema morsmåls åtte hovedspråk: Arabisk, dari, polsk, russisk, somali, tamil, tyrkisk og urdu. Denne dagen retter seg derfor mot tospråklige ansatte i barnehage og skole og foreldre fra disse språkgruppene. Språkkonferansene vil fokusere på bruk av Tema morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Konferansen er gratis, inkludert overnatting for de som skal delta begge dager. Deltagerne må selv betale reiseutgifter.

Meld dere på i god tid, så er dere sikret plass. Det kan bli mange som ønsker å være med på dette!

Les mer om programmet for konferansen ved å klikke her. 

Her er presentasjonene til foredragsholderne:

Tove Skutnabb-Kangas: Norway as a model of good indigenous education, and crimes against humanity in minority education.

Kristine Bentzen: Flere språk til flere! Tospråklighet gir mer enn bare to språk

Nina Allum og Airida Racyte, Porsgrunn kommune

Erik Amundsen, Trondheim kommune

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no