Forskningen er tydelig på at dersom foreldrene engasjerer seg i hva som skjer i klassen og på skolen, øker både trivselen og læringen.

Det er skolens ansvar å gjøre foreldrene oppmerksomme på dette.