nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Matematikk begreper
Flerspråklige fortellinger
Tospråklig materiell
Tospråklige undervisningsopplegg

Laptop spørreskjema vladwel adobestockNettsiden www.morsmal.no driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Nettsiden hadde 10-årsjubileum høsten 2019. Nettsiden har mange brukere og er godt besøkt. NAFO er i gang med et større videreutviklingsarbeid på nettsiden og ønsker dine tilbakemeldinger. Om du har brukt nettsiden mye eller lite ønsker vi å høre fra deg. Nå har du muligheten til å komme med dine inspill, ønsker og behov for hva slags ressusrer du mener bør ligge på nettsiden. Vi håper du bruker noen minutter å svare på spørreskjemaet vårt. Takk for hjelpen.

Les mer

 
TM konf 2015
Tema Morsmål er nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Formålet med nettsiden er å samle og utvikle ressurser for morsmålsstøttet og flerspråklig arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring i skolen. Siden tilbyr også ressurser og informasjonsmateriell på morsmål for minoritetsspråklige foresatte. Et annet viktig formål med nettstedet er å danne et nettverk for tospråklige lærere, morsmålslærere og tospråklig personal i barnehagen.

Bakgrunn
I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt en side som heter Tema modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden.

Tema Morsmåls arbeid
Arbeidet med Tema Morsmål ledes av NAFO, som drifter og utvikler innholdet på nettsiden. NAFO har samarbeid med tospråklige lærere og tospråklig personal fra barnehager som utvikler tospråklige undervisningsopplegg og tospråklige resurser for NAFO og nettsiden Tema Morsmål.  I tillegg ønsker vi å formidle flerspråklige ressurser som er utviklet og laget av andre, og som kan inspirere til flerkulturelt og flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Tema Morsmål har i dag 15 ulike språksider. På de ulike språksidene finnes en egen barnehagemeny og en egen grunnskolemeny med ressurser på et eller flere språk. Eksempler på slike ressusrer er tospråklig undervisingsopplegg i skolens fagområder, sanger, fortellinger, rim og regler eller lenker til andre ressusrer og nettsider som er relevant for målgruppen. På nettsiden finnes også en del fremhevede ressusrer som kan benyttes til flerspråklig og flerkulturellt arbeid i barnehage og skole. 

 

Egen referansegruppe
Nettsiden Tema Morsmål har en tilhørende Referansegruppe. Referansegruppen består av representanter fra kommuner som NAFO og Tema Morsmål samarbeider med. Per dags dato består referansegruppen av representanter fra kommunene Trondheim, Porsgrunn, Sandnes, Larvik, Bergen og Asker. Referansegruppen kjenner godt praksisfeltet i barnehage og skole og har en rådgivende og veiledende rolle for prosjektgruppen på NAFO.

Kompetanseheving og nettverksbygging

For å utvikle relevante og gode ressurser samarbeider NAFO med ulike aktører i utviklingen av ressurser som er publisert på siden. De som publiserer på Tema Morsmål har jevnlig samarbeid med hverandre og NAFO ved å delta på ulike workshops arrangert av NAFO. 

Les mer om NAFO her

 

Prosjektleder for Tema Morsmål er Lene Katrine Østli. Rådgiver på NAFO

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no