Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Med Tema Morsmål i klasserommet

Gutt jobber med PC i klasserommetBilde: NAFO

Elevene på Ringsaker voksenpedagogiske senter er klare for dagens undervisning. NAFO er på besøk i klasserommet. Gjennom bloggen "Glimt fra et flerspråklig klasserom" har vi sett at læreren aktivt bruker Tema Morsmål og andre flerspråklige nettressurser i undervisningen.

Vi er nysgjerrige på hvordan læreren bruker disse ressursene, selv om klassen ikke har tilgang på tospråklig lærer.

 

 

Påskefortelling på flere språk

Klassen arbeidet med en påskefortelling over en lengre periode før påske. Læreren lagde en egen fortelling for elevene på norsk, og gjennom et samarbeid med Tema Morsmål ble teksten oversatt til dari og pashto.Konsentrerte elever som arbeider på PCBilde: NAFO Det er de språkene som er representert i denne klassen. Elevene jobbet med tekstene og hadde en fremføring av fortellingen der de leste vekselsvis på norsk, dari og pashto både for hverandre og for andre klasser på skolen. Vi på Tema Morsmål fikk også presentert fortellingen da vi var på besøk. Motivasjonen for arbeidet var stor hos elevene. Flere av dem har lite skolegang fra hjemlandet, likevel leste de høyt for medelevene sine på tre språk. Ved å la elevene lese på morsmålet først, fikk elevene en forståelse av innholdet i fortellingen. Elevene snakket sammen på morsmålet og hjalp hverandre med å finne de norske ordene. Tone Evensen, fra Glimt fra et flerspråklig klasserom, sier:

Jeg har ingen tospråklig lærer i klasserommet, men jeg er opptatt av å gi mine elever en best mulig opplæring. Når jeg vet fra flere hold hvor viktig morsmålet er for elevene, måtte jeg tenke igjennom; hvordan kan jeg utnytte den språklige ressursen som elevene har i opplæringen?

 

Rapport om asylsøkere og flyktningers opplæringstilbud

En ny rapport om kostnadene ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flykninger trekker frem at nyankomne barn og unge raskest mulig må få et fullverdig opplæringstilbud. Det må gis en tilstrekkelig språkopplæring, inkludert morsmålsopplæring og/eller tospråklig opplæring.Elev skriver på PCBilde: NAFO Skolen må i større grad ta hensyn til at asylsøkere kan ha psykiske vansker og det må jobbes aktivt med å inkludere dem i det sosiale fellesskapet på skolen. Rapporten anbefaler at tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring styrkes. Her vises det til forskning både nasjonal og internasjonal, som entydig viser at det er en fordel å ha god kompetanse på eget morsmål for å lære et andrespråk (Bakken 2010 og Cummins 2008). Dersom barn undervises på et språk de overhodet ikke behersker, hindres og forsinkes deres muligheter til å forstå det som blir undervist, samtidig som det «svekker forutsetningene for norskspråklig utvikling» (NOU 2010:7).

 

La elevene bruke morsmålet og digitale ressurser i klasserommet

Tone Evensen sier i sin blogg at mange lærere er redde for at elevene snakker om ting som ikke angår undervisningen hvis elevene snakker på morsmålet  i klassen. Dette er ikke hennes oppfatting. Hun ser at elevene hjelper og støtter hverandre på morsmålet. De elevene som raskt oppfatter innholdet, videreformidler og forklarer for sine medelever.En PC. Tema Morsmål vises på skjermen.Bilde: NAFO Hun erfarer at elevene ved å lage felles ordlister og tankekart på tre språk som henges godt synlig i klasserommet får en økt språkforståelse. Om du vil vite mer, kan du lese Tone Evensens blogginnlegg om bruk av morsmål i klasserommet.

 I klasserommet i Brumunddal brukes flerspråklige digitale ressurser i det daglige. Elevene har mobilene sine fremme og bruker dem aktivt. Nettportalen skolekassa.no er ofte i bruk. Gjennom menysystemet på morsmål navigerer elevene lett i nettportalen. De finner gode ressurser der de kan arbeide med norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Via skolekassa finner læreren fram til nyhetssendinger på flere språk som utgangspunkt for faglige samtaler i klasserommet.

Med verktøy som quizlet, sway og nettsider som Tema Morsmål og skolekassa anvender læreren varierte arbeidsformer. Hun har opparbeidet seg oversikt og erfaring over nyttige apper og digitale verktøy. Hun har laget en oversikt over nyttige apper og digitale verktøy.  Ved å utforske ressursene sammen med elevene øker den digitale kompetansen både hos læreren og elevene, og elevene får mulighet til å tilnærme seg fagstoffet på ulike måter og i ulikt tempo.

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no