Om koronasituasjonen- filmer på flere språk
(ekstern lenke)

https://www.elevkanalen.no/open/Fagkategori/10776#2.Korona-grunnleggendeomavstand

Elevkanalen har laget filmer om koronasituasjonen på flere språk