Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for nettsiden www.morsmal.no

«Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.»

Status for www.mormsmal.no per 01.02.2021.

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på www.morsmal.no Testene er utført ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i henhold til kravene i WCAG 2.0.

Manuell test har hatt følgende fokus:

  • Sjekk med hovedfokus på Prinsipp 3 for universell utforming: «Enkel og intuitiv i bruk» 
  • Mulig å navigere og skalere sider i henhold til krav
  • Sjekk av kontraster og fargevalg på side og i bilder
  • Sjekk av responsivt design.

Kjente avvik

Følgende avvik er avdekket under test av www.morsmal.no.

Navigering i kartløsning

Begrenset mulighet for navigering med tastatur (A) WCAG 2.0:2.1.1.a

Manglende fokusindikator ved tastaturnavigering (A) WCAG 2.0:2.4.7.a

Bilder

Noen bilder mangler alternativ tekst (A) - WCAG 2.0: 1.1.1

Kontrast

Noen linktekster har ikke tilstrekkelig kontrast (AA) - WCAG 2.0: 1.4.3

Lenker

Linker må ha en beskrivende tekst (AA) - WCAG 2.0: 2.4.4, 4.1.2

Skjema

Manglende betegnelse på skjemaelementer (AA) - WCAG 2.0: 1.3.1, 4.1.2

Vi bryr oss om tilgjengelighet!

www.morsmal.no tar universell utforming på alvor. Arbeidet med å møte standard for universell utforming er påbegynt og gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik. På den måten blir brukeropplevelsen best mulig. 

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet?

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av www.morsmal.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter? 

Ta kontakt med oss

Flerspråklige ressurser

Flerspråklige fagressurser

Om oss

Foreldresamarbeid

Ressurser

Les mer

new start page

Sanger om sommer på flere språk

 

I denne artikkelen har vi samlet sanger om sommer på flere språk.

Sommer på Tema Morsmål

Tegning av sand, parasoll, ball og krabber og sjøstjerne ved sjøenIll: PixabayI denne artikkelen har vi samlet ulike former for læringsressurser fra morsmal.no som passer til temaet sommer. Tospråklige lærere har bidratt med å lage opplegg som kan passe til temaet. De ulike språkene tilbyr forskjellige former for ressurser som gåter, sanger, fortellinger og informasjonstekster. Noen av artiklene har lydfiler, videosnutter og utskriftsvennlige dokumenter som kan brukes som supplement. 

Memoryspill med sommerord på flere språk

bingo sommerIllustasjon: NAFO Tema Morsmål har laget et memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy. Spillet inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet språk. 


Undervisningsressurser og materiell på ulike morsmål

Laget for tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring, eller til bruk i pedagogisk aktivitet i barnehagen

Barnehage


Arabisk

Dari

Kurdisk - sorani

Litauisk

Pashto

Persisk

Polsk

Russisk

Somali

Spansk

Tamil

Thai

Tigrinja

Tyrkisk

Urdu

Grunnskole


Arabisk

Dari

Kurdisk - sorani

Litauisk

Pashto

Persisk

Polsk

Russisk

Somali

Spansk

Tamil

Thai

Tigrinja

Tyrkisk

Urdu


Flerspråklige ressurser

En oversikt med flerspråklige ressurser og annet materiale som støtter flerspråklig arbeid i barnehage og skole.

Flerspåklige fagressurser

Tekster, opplæringsvideoer og annet materiale i temaer innenfor fagområder i grunnskolens læreplan.

Andre resursser

Les mer

Personvernerklæring

Hvem er vi?

https://morsmal.no er en av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) sin hjemmeside. NAFO er en del av OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.


Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor?

Vi behandler anonymisert statistikk for å bedre våre nettsider. Noen av våre tjenester krever registrering og innlogging.


Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Google Analytics mottar generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Mottatte opplysninger er underlagt Google sine rettningslinjer for personvern.

https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Ønsker du ikke å bli sporet? Bruk Google Analytics Opt-out Browser Add-on

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Spørreundersøkelser og påmeldinger til arrangementer

Vi bruker tjenesten Nettskjema til spørreundersøkelser og påmeldingsskjemaer til arrangementer. Tjenesten tilbys av Universitetet i Oslo. Les om personvern og vilkår for bruk av nettskjema (uio.no)

https://www.uio.no/tjenester/it/adm-app/nettskjema/mer-om/personvern/tos.html


Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.


Hvem vi deler dine opplysninger med?

Din personlige identifiserbare informasjon vil aldri bli delt med en tredjepart uten ditt samtykke.


Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Vi lagrer kun informasjon så lenge det foreligger behov for dette. Kontaktinformasjon i spørreskjemaer og påmeldingsskjemaer som ikke lenger er aktive, slettes innen seks måneder. Anonym analysedata lagres på ubestemt tid for å se trender og utvikling av adferd.


Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta kontakt med oss

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Barn i flerspraklige familier
Å beherske flere språk er en verdifull kompetanse både for det enkelte mennesket og for samfunnet. Språk er nært knyttet til identitet, sosialisering og kulturelle uttrykk og er derfor en viktig del av barns og voksnes liv.
Foreldre kan ha mange spørsmål knyttet til å være en flerspråklig familie, særlig når deres morsmål er minoritetsspråk i samfunnet. Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.
I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.
Informasjonsheftet på 19 språk
På noen av språkene finnes det også lydfiler som kan lyttes til, en lydfil for hvert spørsmål som besvares i heftet.
 

Albansk 👁️

albanskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

?️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Albansk

Arabisk 👁️ 👂🏼

Barn i flerspraklige familier - arabiskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

?️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Arabisk
?? Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Bosnisk 👁️

bosniskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Bosnisk

Dari 👁️ 👂🏼

dariLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklgie familier - Dari.pdf

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Engelsk 👁️ 👂🏼

engelskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Engelsk

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Islandsk 👁️

islandskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Islandsk

Kurdisk - kurmanci 👁️

kurmanciLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Kurdisk-kurmanji

Kurdisk - sorani 👁️ 👂🏼

soraniLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - kurdisk-sorani

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Litauisk 👁️

litauiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Litauisk

Norsk, bokmål 👁️ 👂🏼

norsk-nynorskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Norsk, bokmål

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Norsk, nynorsk 👁️

norsk-nynorskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Norsk, nynorsk

Pashto 👁️ 👂🏼

norsk-nynorskLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Pashto

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Persisk 👁️

PersiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Persisk

Polsk 👁️

PolskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Polsk

Russisk 👁️

Russisk 👁️

RussiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Russisk

Somali 👁️ 👂🏼

somaliles og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Somali.pdf

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Tamil 👁️

TamilLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Tamil

Thai 👁️ 👂🏼

ThaiLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Thai

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

 

Tigrinja 👁️ 👂🏼

tigrinjaLes og lytt til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspråklige familier - Tigrinja

👂🏼 Klikk på lydfilene nedenfor og lytt til gode råd:

Intro

1 - Kan barn lære flere språk samtidig?

2 - Kommer barnet til å lære norsk hvis foreldrene snakker morsmålet hjemme?

3 - På hvilket språk skal foreldrene snakke med barnet dersom foreldrene har ulike morsmål?

4 - Hva om barnet blander språkene?

5 - Hva kan gjøres dersom barnet bare svarer på norsk hjemme?

6 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på morsmålet?

7 - Hva kan gjøres for å støtte barnets språkutvikling på norsk?

8 - Hva kan være grunnen til at barnet ikke snakker i barnehagen?

9 - Bør barnet få tospråklig assistanse i barnehagen?

10 - Når barnet skal begynne på skolen

Tyrkisk 👁️

TyrkiskLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Tyrkisk

Urdu 👁️

UrduLes til gode råd om å være en flerspråklig familie.

👁️ Last ned heftet i PDF-format:
pdfBarn i flerspraklige familier - Urdu

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no