Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Tilbakeblikk på Tema Morsmåls fagdag

Velkommen på flere språk i flere fargerDen 15. oktober markerte NAFO 10-årsjubileet for nettsiden Tema Morsmål. 100 deltakere var samlet på OsloMet og det var også mulighet for å følge fagdagen online på OsloMet-tv. I salen var det samlet ansatte i barnehage og skole som til daglig jobber for inkluderende og tilrettelagt opplæring i flerspråklige og flerkulturelle barnehager og skoler.


Flerspråklighet i fokus

Guro Busterud bak en talerstol på OsloMetBildekilde: interntFagdagen startet med et lærerikt innlegg av Guro Busterud fra Universitetet i Oslo og Flere språk til flere – en formidlingstjeneste ved UiT og NTNU. Busterud snakket om pdfFlerspråklighet fra et forskerperspektiv (morsmal.no), og temaet engasjerte deltakerne. Etter innlegget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Flere påpekte behovet for formidling av forskningsresultater til beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner for å stadig sette fokus på betydningen av morsmålsopplæring og arbeid med flere språk i skolen for å anerkjenne, ivareta og utvikle elevenes språkkompetanse.

 

Med Tema Morsmål i barnehagen

Nettsiden Tema Morsmål har barnehagesider med ressurser og tips til aktiviteter som støtter flerspråklig fokus i barnehagen. Ilham Tawfiq foran et prosjektert bilde av en barnetegningInternt bildeIngeborg Berven Sundt fra NAFO og Ilham Tawfiq fra Tema Morsmål innledet med betydningsfulle praksisfortellinger fra arbeid i barnehagen. De fortalte om hvordan og hvorfor de arbeider i flerspråklige og flerkulturelle barnegrupper, og viste hvordan ressursene på tema Morsmål bisto dem i deres arbeid.

pdfLink til PDF om hvordan nettsiden Tema Morsmål har inspirert oss til å jobbe flerspråklig i barnehagen (morsmal.no)

Samarbeid i klasserommet

Siden 2009 har nettsiden Tema Morsmål samlet ressurser til bruk i det flerspråklige klasserommet. Etter hvert har Tema Morsmål utviklet en mer tospråklig profil. På denne måten ønsker vi at ressursen skal være mer tilgjengelig for alle faglærere og andre med interesses for undervisning i den flerkulturelle skolen. 

 

Kristin Fargerheim peker på en skjerm med et dokument fra Tema Morsmål Internt bilde

To damer smiler foran en skjerm med bilde fra Bergen bryggeInternt bilde

 

I innlegget pdfHvordan samarbeide til det beste for elevens læring? (morsmal.no) får deltakerne i salen et innblikk i hvordan tospråklig lærere og faglærere samarbeider for å gi elevene best mulig utbytte av undervisningen. Tospråklig lærer Aleksandra Anna Kuznik og veileder i migrasjonspedagogikk Kristin Fagerheim fra Bergen kommune engasjerer deltakerne med eksempler fra praksis og konkrete tips til hvordan ressursene på Tema Morsmål kan brukes.

Det tospråklige personalets rolle i barnehage og skole

To mennesker som holder innlegg under konferansen.Internt bildeNAFO har et tett og godt samarbeid med ulike kommuner gjennom sin referansegruppe med representanter fra Trondheim, Sandnes, Bergen, Larvik, Porsgrunn og Asker kommune. Det å være tett på og få formidlet behovet fra praksisfeltet er en forutsetning for det arbeidet NAFO satser på. Kommunene og NAFO ønsket å sette fokus på betydningen av det viktige arbeidet tospråklige ansatte i barnehage og skole gjør i hverdagen og hvor mye deres arbeid betyr for barn, elever, kollegaer, foreldre, søsken, barnehagen, skolen og mange flere. Innlegget fra Porsgrunn kommune (morsmal.no) hyllet de tospråklige assistentene i barnehagen og innlegget fra Asker kommune (morsmål.no) hyllet de tospråklige lærernes arbeid.

Tema Morsmål- en nettside i stadig utvikling

Avslutningsvis innledet Lene Østli fra NAFO om «Tema Morsmåls arbeid i går, i dag og i morgen». Tema Morsmål har siden oppstarten i 2009 utviklet mange ressurser som er med på å sette fokus på og styrke det flerspråklige arbeidet i barnehage og skole.

Se en gang til

Fagdagen ble strømmet direkte online på OsloMet- TV ( youtube.no)

Takk til redaktørene

Etter fagdagen arrangerte NAFO en egen jubileumsmiddag for de tospråklige lærerne, ansatte i barnehager og andre som har vært med på å utvikle Tema Morsmål. De som har vært med på å utvikle nettsiden, fikk et bildetrykk av kunstneren Svetlana Voronkova. Det ble en hyggelig kveld med taler og mimring fra ti år med godt samarbeid for å utvikle nettsiden til det den er i dag.

DekorativtInternt bilde Oversiktbilde av en sal med mange mennesker som står i en halvsirkel Internt bilde

 

 

 

 

 

 

 

 Alle presentasjonene

pdfFlerspråklighet fra et forskerperspektiv 

pdfHvordan har nettsiden inspirert oss til å jobbe flerspråklig i barnehagen?

pdfHvordan samarbeide til det beste for elevens læring

pdfEn hilsen fra Porsgrunn kommune 

pdfEn hilsen fra Asker kommune

 

Tema morsmål 10 år! - En hilsen fra Bodø

Bilde av to smilende mennesker utendørsForfatteren Khaled Hosseini har skrevet så fint: «Dersom kultur var et hus, så var språk nøkkelen til inngangsdøren og alle rommene i huset».
De tospråklige lærerne i Bodø kommune blir ofte kalt for «gullnøkler» p.g.a. den jobben de gjør med våre flerspråklige elever. De åpner mange små og store dører for våre om lag 300 elever som har særskilt språkopplæring i kommunen.

Les mer

Tema Morsmål fyller 10 år – bursdagshilsen fra Ålesund

Gruppebilde av tospråklige lærere i Ålesund fra skolestart 2019Andre bidrag i artikkelserien om Tema Morsmål i kommunene er sendt inn av Ålesund. De tospråklige lærerne i Ålesund bruker nettsiden Tema Morsmål aktivt. I artikkelen sender de en bursdagshilsen og forteller oss hvordan de bruker nettsiden aktivt i sin hverdag.  


 

 

 

 

 

Judith Damm med norske flagg på et lærerværelse«Ålesund er flerkulturell og vi som skoleeier har laget gode rutiner og nettverk for integrering og inkludering de siste årene, også har vi etablert et velfungerende system for språkhjelp for minoritetsspråklige elever. Vi har ca. 30 tospråklige lærere i kommunen og over 300 elever får tospråklig fagopplæring. 

Det er skoleeier som har ansvar for de tospråklige lærerne her i Ålesund. Nettsiden tema morsmål er veldig viktig for oss og vi følger med og tar f. eks. aktuelle tema opp med de tospråklige lærerne på studiedager eller fagmøter. I tillegg deler vi informasjon med skoler og sender ut nyttige linker til skoleledelsen f. eks. invitasjoner til foreldremøter på ulike språk. På nettverksmøter med tospråklige lærere, kontaktlærere og norsklærere gir tema morsmål inspirasjon til nye ting/undervisningsopplegg og gjør hverdagen lettere, avlaster faglærere og kontaktlærere. Våre lærere og elever er veldig kreative og vi deler gjerne ting på tema morsmål, f. eks. plakat om følelser. Og vi anbefaler tema morsmål til foreldre – flerspråklighet er gull.

Tema morsmål er helt supert, lett å finne fram, brukervennlig og hele tiden noe nytt! Gratulerer så mye med dagen, vi blir med på fagdag i Oslo! 

 Hipp Hipp Hurra, Bursdagshilsen fra Ålesund»

 Judith Damm, rådgiver og koordinator for tospråklige lærere, Team kultur og oppvekst, Ålesund Kommune  

 

 

Gruppebilde av flerspråklige lærere sendt sammen med bursdagshilsen til Tema Morsmål fra Ålesund kommune«Tema morsmål er et veldig nyttig og viktig verktøy for oss tospråklige lærere i Ålesund. Vi har muligheter til å jobbe med ulike måter og fag med elever på tema morsmål. På denne siden bruker vi bl. a. video/film, digitale oppgaver og visuelt ordbok. 

Minoritetsspråklige elever utvikler en bedre forståelse både for sin egen kultur og den norske kulturen med hjelp av tema morsmål. Vi tospråklige lærere har en stor base med lærings- og undervisningsmateriell og ferdig opplegg til aktuelle tema som kan brukes i den tospråklige undervisningen. 

Vi har veldig gode erfaringer med tema morsmål og bruker siden aktiv. Vi anbefaler den nettressursen også til foreldre. De kan bl. a. finne informasjon om skolesystem og hjelper barna med lekse.» 

 

Monika Lesniewska-Krysiak (polsk), Sutharsini Ponnuthurai (tamil), Carla Carvalho-Aarsether (portugisisk) og Halima Ali Ulusso (somali)

 

Gruppebilde av flerspråklige lærere sendt sammen med bursdagshilsen til Tema Morsmål fra Ålesund kommune«Tema morsmål har stor betydning for de tospråklige lærerne og minoritetsspråklige elevene her i Ålesund Kommune. Vi jobber ofte digitalt i de tospråklige timene og bruker f. eks. bildetema mest med de nye og yngste barn. På morsmål.no finnes det god strukturert tospråklig materiell og undervisningsopplegg som vi bruker både på barne- og ungdomsskole.»

 

Kya Moo Paw Oo (karen og burmesisk), Edyta Olejar (polsk), Zarghoona Asefi (dari, pashto og farsi) og Dejen Ghebrezgiabiher (tigrinja) 

 

 

Gruppebilde av flerspråklige lærere sendt sammen med bursdagshilsen til Tema Morsmål fra Ålesund kommune«I den tospråklige opplæringen bruker vi ofte tema morsmål. Det er veldig enkelt og lett for oss tospråklige lærere å finne fram på morsmål.no, vi bruker bl. a linker til skolekassa, flerspråklig matematikk, tospråklig undervisningsopplegg og tospråklig materiell. Nettstedet er veldig oversiktlig og strukturert. Tema, opplegg og materiell bruker vi aktiv til læring: ordforklaring og utviding av ordforråd, å jobbe med tema og førforståelse, å støtte elever med tilpasset opplæring. Denne nettsiden er et veldig viktig verktøy for oss og andre faglærere på skolen.» 

Cristina Svendsen (bulgarsk og russisk), Imrana Shahzadi (urdu) og Noor Jawad (arabisk) 

 

pdfTema morsmål fyller 10 år – Bursdagshilsen fra Ålesund

 

Tema Morsmål - viktig læringsressurs i Harstad

Gruppebilde sendt sammen med bursdagshilsen til Tema Morsmål fra Harstad kommuneI forbindelse med Tema Morsmåls 10-års jubileum har flere kommuner blitt invitert til å bidra i en artikkelserie om hvordan de bruker Tema Morsmål i barnehage og skole.  Først ut i denne artikkelserien er Harstad kommune. Harstad kommune er en mangeårig samarbeidskommune for NAFO.


 I Harstad kommune tilbys flerspråklige elever både tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning. Lærerne møtes i fagnettverk fire ganger i året der ulike temaer tas opp.

Tospråklige lærere samarbeider

Ved starten av dette skoleåret hadde de tospråklige lærerne en prat om hvordan de benytter Tema Morsmål. De snakket om hva slags betydning læringsressursen har i deres arbeid og hvordan Tema Morsmål er en hjelp for de flerspråklige elevene. Her er noen sitater fra lærere i somali, tigrinja, arabisk og en lærer i innføringsklassen:

De fleste morsmålstimene starter med at jeg åpner Tema Morsmål. Jeg bruker Tema Morsmål i undervisningen hver uke.

Tema Morsmål og fag

Jeg bruker de viktige temaene i matematikk, og det er veldig bra. Det funker godt. Jeg bruker fortellinger fra flere kulturer som barna kan kjenne seg igjen i, og som de har blitt fortalt av sine foresatte. Når det er lyd til ressursene, blir det enda bedre å bruke.

Tema Morsmål i samarbeid med foreldre

Jeg bruker Tema Morsmål for å lette foreldresamarbeidet. Når foreldrene ikke kan lese norsk, men kan lese godt på sitt morsmål, blir det lettere for de foresatte å hjelpe barna sine med lekser og skolearbeid. 

På Tema Morsmål er det god info om høytider. Dette er fint å bruke både for elever og foreldre . Da er det lettere å forstå hva som foregår.

At det finnes informasjon om skole, påkledning og så videre, er veldig bra. Det blir lettere å informere foreledre når vi kan se på bilder og teksten er på  et språk som de forstår.

Opplæring av flerspråklige elever i Harstad kommune

"Velkommen" heter planen for opplæringen av flerspråklige elever i Harstad. Planen gir en grundig informasjon om flerspråklige elevers opplæring. Blant annet kan man der lese om mottak av nyankomne elever, særskilt språkopplæring, overganger, både fra fra barnehage til skole, fra mottak til ordinær klasse og om overgang til videregående opplæring. 

Både morsmålsundervisning og tospråklige opplæring

Flerspråklige elever som har vedtak etter § 2.8, får tospråklige fagopplæring. Den foregår i skoletiden og elevens lærere samarbeider for å gi elevene en forståelig og god undervisning. Morsmålsundervisningen foregår i aldersblandede grupper på en barneskole og en ungdomsskole i kommunen. Læreplanen i morsmål og elevene får undervisning etter skoletid, en ettermiddag i uka. 

 

 

Hva betyr morsmål for deg?

"Hva betyr morsmål for deg?". Dette spørsmålet stilte vi flere av deltakerne på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse i 2013. Deres spontane svar har vi samlet til en liten film.

Svarene sier noe om hvor sterkt morsmålet knyttes til hvem vi er og til hvordan vi opplever oss selv. 

Ti språksesjoner på NAFO- konferansen 2018

Bilde av to mennesker som håndhilser (Abdi og Osman)Foto: Majja Jansson


Første konferansedag begynte med et felles program for alle konferansedeltakerne. Etter lunsj ble konferansen delt i to med en del for skole og en for barnehage. Du kan lese mer om innholdet på NAFO-konferansen her

 

 

Konferansemiddag 

Bilde av fremføring av en Bollywood dansFoto: Majja Jansson

 

 Bilde av dansende mennesker på NAFO-konferansenFoto: Claudia Almeida Alawi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kvelden deltok de aller ivrigste konferansedeltakerne på en festmiddag med kulturelle innslag som klassisk gitar og Bollywoodddans. 

 

Dag to

Den andre dagen kunne konferansedeltakerne først velge mellom ulike paralleller. Flere av Tema Morsmålsredaktørene bidro også på noen av parallellsesjonene. 

  • Ilham Tawfiq og Mitra Assi holdt en workshop med rim og regler. Presentasjon her.
  • Beata Mirecka og Vanaja Uthayakumaran holdt en workshop om bruk av tospråklige fortellinger i barnehage og skole. Se presentasjon her
  • Dhayalan Velauthapillai holdt et innlegg om Morsmål som fremmedspråk på videregående skole. Presentasjon her.

 

Etter lunsj var det tid for språkkonferansene. I alt ti ulike språkkonferanser fant sted rundt omkring på OsloMet. På språkkonferansene møtes tospråklige lærere og barnehagepersonale med felles morsmål og har muligheter for å utveklse erfaringer og få et faglig påfyll. I år ble det holdt konferanser på arabisk, dari og pashto, litauisk, kurdisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai og tigrinja. Språkkonferansene er en god møteplass for tospråklige lærere og barnehagepersonale.

 

Språkkonferansene ble ledet av språkredaktørene på Tema Morsmål. På hver språkkonferanse ble det drøftet problemstillinger rundt en undersøkelse NAFO gjorde om tospråklig opplæring i vår. Utkast til ny læreplan i morsmålsplan ble også diskutert og innspill ble sendt til utdanningsdirektoratet. For å se presentasjonene og lese mer om språkkonferansene kan du gå inn på de ulike språksidene. Presentasjonene er på de ulike språkene som ble benyttet på språkkonferansene. 

 

 

 

Tospråklig fagopplæring - øker læringsutbyttet

Artikkelbilde ÅlesundSærskilt språkopplæring innebærer tospråklig fagopplæring. I Ålesund kommune er det lagt til rette for at elever som har behov for det, får slik undervisning. Dette året er det ansatt 27 tospråklige lærere som underviser på 26 språk. De tospråklige lærerne underviser i ulike fag og hjelper elevene med ord - og begrepsforståelse. På den måten får flerspråklige elever et bedre utbytte av fagopplæringen. De tospråklige lærerne bidrar i tillegg til god kommunikasjonen og et godt samarbeid mellom skole og hjem, sier Judith Damm, koordinator for de tospråklige lærerne i kommunen. Les mer om Ålesund her og her. Les om særskilt språkopplæring her

 

 

NAFOs sjette nasjonale Tema Morsmål-konferanse

TM SesjonNAFOs sjette nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Clarion Hotel Bergen Airport den 26. og 27. oktober 2017. I år var det fokus på matematikk og naturfag i skolen, og flerspråklighet og mangfold i den nye rammeplanen for barnehagen.


Både tospråklige lærere og tospråklige assistenter i skoler og barnehager og deres norskspråklige kolleger deltok på konferansen. Dette ble gjort for å dekke behovet for en helhetlig tenkning og et godt samarbeid mellom alle som er involvert i barnehagens og skolens arbeid. Tilsammen var det 330 deltagere på konferansen. Bildet over er fra en av de parallelle sesjonene. For å lese og laste ned de ulike presentasjonene, klikk på lenkene i teksten under.

Les mer

Flere flerspråklige læringsressurser

redaksjonsarbeidRedaktørene på Tema Morsmål er samlet til en todagers workshop for å arbeide med flerspråklige ressurser for både barnehager og skoler. Stor arbeidsinnsats og stort engasjement fra de dyktige redaktørene innebærer at flere flerspråklige ressurser snart kan legges ut.

Samarbeid med kommuner

NAFO og Tema Morsmål setter stor pris på samarbeidet vi har med Asker, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Sandnes og Trondheim. Kommunene legger til rette for at vi kan ha redaktører i elleve språk. Redaktørene utarbeider

Les mer

NAFOs nasjonale Tema Morsmålskonferanse 2016

StorsalenNAFOs femte nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Sola den 24. og 25. november 2016. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, og tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage. Tilsammen var det 260 deltagere på konferansen.

Les mer

NAFOs nasjonale Tema Morsmålskonferanse 2016

StorsalenNAFOs femte nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Sola den 24. og 25. november 2016. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, og tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage. Tilsammen var det 260 deltagere på konferansen.

Les mer

Nasjonale Tema Morsmålskonferansen 2015

artikkelbilde Tm konf 2015Den 26. og 27. november 2015 ble NAFOs fjerde Nasjonale Tema Morsmålskonferanse avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Målgruppen for årets konferanse var tospråklige lærere, morsmålslærere, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehagen. De underviser i og arbeider med ett av følgende språk:

Les mer

Tospråklige lærere i Sandnes og Porsgrunn deler erfaring

Artikkelbilde om tosp lærere FBU og peorsgrunnNAFO samarbeider med mange kommuner. Tema Morsmål har blant annet språkredaksjoner både i Sandnes og Porsgrunn, samt at begge kommunene er representert i NAFOs kommunale skoleeiernettverk. Gjennom disse nettverkene åpnes det mulighet for samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Nylig fikk Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter besøk av Flerspråklig senter for Barn og Unge (FBU) i Sandnes.

Les mer

Språkveileder for barnehager i Bergen kommune

Bergen veilederBergen kommune har i mange år jobbet systematisk med å styrke barnehageansattes kompetanse når det gjelder barnehagens språkmiljø. Arbeidet har nå munnet ut i en veileder for arbeid med språkmiljø og språkstimulering, for både ett- og flerspråklige barn i barnehagen.

Med utgangspunktet i nasjonale føringer for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder etablerte kommunen i 2008 prosjektet «Bergen språkstimuleringsprogram». Florentino Bulnes i Fagavdeling for barnehage og skole (Befo) var pådriver i dette arbeidet.

Les mer

NAFOs nasjonale Tema morsmålskonferanse 2014

TM nasjonal konf Artikkelbilde Dag 1NAFOs tredje nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt i Sandnes den 20. og 21. november 2014. Årets konferanse var meget populær og deltakerlisten var fylt opp lenge før påmeldingsfristen av utgått. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansen ble åpnet av kommunaldirektør Kari Bente Daae, Sandnes kommune. Deretter fikk deltakerne høre vakker sang fra Trones skolekor fra Trones skole i Sandnes.

Les mer

Samarbeidskonferanse for Tema Morsmål og Tema Modersmål

Samarbeidskonferanse  2014Den årlige samarbeidskonferansen mellom Tema Modersmål og Tema Morsmål ble avholdt på Hamar den 3.-5. september, med rundt 90 deltagere. Det er det 6. året redaksjonene for de svenske og norske språksidene møtes for å videreutvikle arbeidet med nettsidene. Skolelederne fra nettsidenes samarbeidende kommuner deltok også på konferansen. Tema Morsmål samarbeider med både Bergen, Larvik, Lillehammer, Porsgrunn og Sandnes kommune.

I år var fokuset blant de som jobber med grunnskolesidene å utarbeide

Les mer

Nasjonale Tema Morsmål konferanse 2013

startbildeDen 28. og 29. november var over 240 deltakere samlet i Trondheim, for å delta på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse for morsmålslærere, tospråklige lærere og tospråklige ansatte i barnehage og skole.

Konferansen ble avholdt over to dager, hvorav den første dagen var samlet i storsalen ved Rica Nidelven hotell. På konferansens andre dag var det språkvise konferanser. Tema Morsmåls egne redaksjoner avholdt konferanser i de språkene som er representert på Tema Morsmåls sine nettsider. Det var konferanse i språkene; arabisk, dari/persisk, litauisk, polsk, russisk, somalisk, thai, kurdisk sorani, tamilsk og urdu.

Les mer

Felles konferanse - Tema morsmål og Tema modersmål 2013

Riga1 2013

Den femte felleskonferansen for Tema Morsmål og Tema Modersmål ble holdt i Riga i Latvia den 5. og 6. september 2013. Skolverket i Sverige, som drifter den svenske nettsiden Tema Modersmål, var hovedarrangør for årets konferanse. Til sammen deltok rundt 90 personer fra Sverige og Norge på konferansen, både redaktører og redaksjonsmedarbeidere for de ulike språkene, skoleledere fra de to nettsidenes samarbeidskommuner og ansatte fra Skolverket og NAFO.

Les mer

  • 1
  • 2
NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no