Opplæring av barn, unge og voksne fra Ukraina

Har du eller skal du ha barn, unge eller voksne fra Ukraina i din gruppe eller klasse? Vi har samlet noe ressurser som kan være nyttige. Artikkelen ble først publisert på nafo.oslomet.no.

Her er både ressurser som elever og deltakere kan benytte selv i undervisningssammenheng og ressurser for deg som er lærer eller ansatt i møte med flyktninger eller asylsøkere fra Ukraina.

Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk. En tredjedel av befolkningen oppgir derimot at deres førstespråk er russisk. Derfor lenker vi her både til ukrainske og russiske ressurser. Ukrainere har også andre førstespråk enn ukrainsk og russisk, og det snakkes mange ulike minoritetsspråk i landet. Det kan være mange følelser knyttet til språk. La det være opp til eleven eller deltakeren å definere hvilke språk de ønsker å bruke.

 

Trykk på pilen for å lese mer:

 

Informasjon om språk og landkunnskap

Språk og utdanningssystem i Ukraina – informasjonsartikkel på norsk om Ukraina

Hva bør vi øve på? Med ukrainsk som språkbakgrunn — Del 1: Introduksjon skrevet av Olaf Husby, tilrettelagt av Cecilie Slinning Knudsen

Ukraina i Store norske leksikon

Ukrainsk i Store norske leksikon

Om Ukraina-konflikten på FN-sambandet sine sider

Litteratur for barn og voksne

Fortellinger som kan leses både på morsmål eller et språk en kjenner fra før og norsk kan bidra til økt forståelse for innholdet og gi en bedre leseopplevelse.

Skinnvotten – et eventyr fra Ukraina på Tema Morsmål både ukrainsk og russisk som språkvalg.

Barnebøker for Norge har ukrainsk som språkvalg

Foreningen Stowarzyszeniu Osvitoria har, etter avtale med ukrainske forlag, gjort 70 barnebøker tilgjengelig for gratis nedlastning.

Global digital library har russisk som språkvalg.

Det flerspråklige biblioteket – her kan du låne bøker på ukrainsk og russisk.

Undervisningsressurser på ukrainsk og russisk

Free educational resources for Ukrainian children  er en lenkesamling med lenker til ulike digitale ressurser på ukrainsk.

Ukrainian Language Resources For Students er en lenkesamling med lenker til ulike digitale ressurser på ukrainsk.

Undervisningskanal godkjent av utdanningsdepartementet i Ukraina med timer i ukrainsk, matematikk, geografi, kjemi, biologi, historie, fysikk

Flerspråklige fagressurser på Tema Morsmål har russisk som språkvalg

Flerspråklig matematikk har noen ressurser på russisk.

Samfunnskunnskap.no – fagstoff til læreplanen «Samfunnskunnskap for voksne innvandrere» har russisk som språkvalg.

Digitale ordbøker

Lexin har russisk som språkvalg

Bildetema har russisk som språkvalg

Glosbe er en online ordbok med ukrainsk, russisk og norsk som språkvalg

Møte med traumatiserte barn, unge og voksne

Snakk med barn og ungdom om det de frykter – artikkel på NKVTS om å snakke med barn og unge om krig

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger diverse artikler og resurser om/ for flyktninger på Flyktning.net

Ulike selvhjelpsverktøy for personer som har flyktet, noe av materialet er oversatt skriftlig til russisk

Om bosetting av ukrainske flyktninger på Imdi.no

Hjelpeside for de som ønsker å hjelpe personer som flykter fra Ukraina på UDI.no.

Organisering av opplæringen for nyankomne elever

Krigen i Ukraina (udir.no)

Nyankomne på NAFOs nettsider – ulik informasjon om å ta i mot nyankomne.
Nyankomne 0-6
Nyankomne 6-16
Nyankomne 16-24

Hva er det viktig for barnehager og skoler å vite om flyktninger? -Læringsmiljøsenteret

Artikkel på Læringsmiljøsenterets sider:

  • Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?
  • Forberedelse i fellesskap på å motta flyktninger
  • Traumer og posttraumatisk stressyndrom hos flyktninger
  • Praktiske metoder i arbeidet med flyktninger
Skolekassa

På Skolekassa er ukrainsk og russisk foreløpig ikke språkvalg. Dersom man velger norsk som språkvalg vil det likevel være noen ressurser som kan benyttes. Disse er valgt ut på grunnlag av å være ressurser for personer som er nybegynnere i norskopplæring og eller fordi de har gode illustrasjoner.

Flerpråklige plakater og informasjonsmateriell

NAFO utvikler og formidler plakater som kan benyttes for å synliggjøre det språklige mangfoldet. Å se at det er hengt opp plakater og ressurser på morsmålet, kan bidra til at barn, elever og deltakere føler seg ekstra velkommen og anerkjent.  

Flerspråklig materiell på Tema Morsmål

Plakater som illustrerer et flerspråklig mangfold