nafo
Persisk - فارسی
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Tospråklige undervisningsopplegg
Tospråklig materiell
Veiledning till foreldre

آموزش دوزبانه در کالیفرنیای آمریکا

Denne artikkelen er en kortfattet versjon av følgende artikkel på Tema Morsmål:

California   kart

 

در ایالت کالیفرنیا قانونی پیشنهاد شده مبنی بر آموزش دوزبانه. درصورت تصویب این قانون آموزش و پرورش موظف میگردد که در مورد محتوای آموزش زبان در مدارس با والدین مشاوره کند. همزمان آموزش و پرورش براساس این قانون، باید  برنامه های آموزشی زبان دوجانبه ایجاد کند ، هم برای کودکان انگلیسی زبان و هم کودکانی که زبان مادری آنها زبان دیگری غیر از زبان انگلیسی است .

سیستم کنونی آموزشی زبان در آمریکا که در سال 1998 مدون شده براین اساس است که کلیه دانش آموزانی که زبان مادری غیر از زبان انگلیسی دارند باید تا یکسال در کلاس های معمولی همراه با کودکان آمریکایی شرکت کنند . این سیستم باعث شده که آموزش دوزبانه بسیار کمرنگ و یا حتی فراموش شده است. براساس سیستم کنونی، تکیه فقط به آموزش زبان انگلیسی است بدون توجه به زبان مادری و نقش زبان مادری در آموزش زبان انگلیسی.

 

اومانسکی، استادیار دانشگاه اورئون پژوهشی داشته که در آن عملکرد و نتیجه آموزش کودکانی که فقط به زبان انگلیسی آموزش دیده اند، با کودکانی که آموزش چند زبانی دیده اند را مقایسه کرده است. اومانسکی این پژوهش را طی 12 سال انجام داده است. او در این پژوهش به یافته هایی دست می یابد که حاکی از آن است که از یکطرف کودکانی که آموزش چند زبانه میبینند، زمان بیشتری بکار میبرند برای یادگیری زبان انگلیسی، ولی همزمان این پژوهش نشان از این دارد که کودکانی که آموزش چند زبانی میبینند درنهایت زبان انگلیسی آنها بهتر از کودکانی است که فقط به زبان انگلیسی آموزش میبینند.

پژوهشکران زبان در امریکا معتقدند که امروز دیدگاه مردم به چند زبانه بهتر شده طوریکه بطور مثال طبقه متوسط جامعه اکنون به چند زبانی ، و آموزش زبان مادری بعنوان یک منبع و دارایی مفید توجه میکنند.

سیستم آموزش زبان دوطرفه غوطه ور

سیستم آموزش زبان دوطرفه غوطه ور چیست؟

این سیستم نتایج خوبی در امریکا داده و بنابراین مورد توجه خاصی قرار گرفته است. اما این چه روشی و چه برنامه ای است؟

 این برنامه به این صورت است که کودکان انگلیسی زبان همراه با کودکانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست همزمان و باهم در یک کلاس درس مشغول تحصیل و آموزش میشوند. کلیه آموزش ها در چنین کلاس هایی دوزبانه میباشد. این آموزش دوزبانه هم شامل دروس زبان، خواندن و نوشتن و نیز سایر دروس میباشد. این بدان معنی است که مثلا نیمه ای از روز آموزش به زبان انگلیسی و نیمه دوم روز به زبان مادری کودکانی که زبان مادری آنها انگلیسی نیست اختصاص می یابد. در این کلاس ها کلیه آموزگاران خود دوزبانه بوده و هر دو زبان از اهمیت و موقعیت برابری برخوردار میباشند. در این مورد ویدئویی تهیه شده که میتوانید درمیان منابع زیر این مقاله آن را ببینید.

در روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای توسط ژورنالیست و نویسنده ، هکتور توبار، در مورد اهمیت و نقش دوزبانه و زبان مادری، نوشته شده که قابل توجه است. این مقاله نیز در زیر آمده است. هکتور توبار از جمله مینویسد که تسلط به زبان مادری باعث دانایی و قدرت در فرد میشود.

برای مطالعه بیشتر شما را به منابع زیر ارجاع میدهیم:

Tospråklig opplæring gjeninnføres i California

Tospråklig opplæring i USA

Utah Dual Immersion

Mandarin Dual Language Immersion Program

Jazmine Ulloa: Bilingual education has been absent from California public schools for almost 20 years. But that may soon change, Los Angeles Times, 12.10.16

Hektor Tobar: The Spanish Lesson I Never Got at School, The New York Times, 15.11.16

Jazmine Ulloa: California will bring back bilingual education as Proposition 58 cruises to victory. Los Angeles Times, 08.11.16

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   - www.morsmal.no