Tilgjengelig på

Informasjon om barnehage og skole Informacje o przedszkolu i szkole

Gratis flerspråklig informasjonsmateriell til foreldre om barnehage, skole, spesialundervisning og praktisk informasjon f.eks. om klær i barnehagen.