Informasjon om spesialundervisning // Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i nauczanie specjalne

Informasjonsarket „Spesialundervisning på fem minutter” gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.