Landsdeler og fylker i Norge // نواحی و والیات ناروی

Hvilke landsdeler har Norge? Hvor mange fylker er landet delt inn i? Her er tekst og en undervinsingsvideo om landsdelene og fylkene i Norge på dari.

En video om landsdeler og fylker i Norge på dari

https://morsmal.no/wpcontent/uploads/2020/09/Tekstark_til_video_om_Landselfylke-_dari.pdf