Tilgjengelig på

Informasjon om barnehage og skole د وړکتون او ښوونځي په اړه معلومات

Gratis flerspråklig informasjonsmateriell til foreldre om barnehage, skole, spesialundervisning og praktisk informasjon f.eks. om klær i barnehagen.

Informasjon om ekskursjoner og leirskole // د ښوونځي په جریان کې ورځنې علمی سفرونه د او شپې د پاته کیدو سفرونه

Pashto

Illustrasjon: RedantMange foreldre kan synes det er uvant og fremmed at grunnskolen også innebærer ekskursjoner og overnattingsturer. Utdanningsdirektoratet har laget filmen «På tur» og NAFO har utarbeidet en brosjyre. Begge deler er oversatt til flere språk. Materiellet er laget for å informere og motivere foreldre til å la deres barn delta på turer og leirskole.