Informasjon om spesialundervisning // Служба ПП и специальное обучение О программе специального обучения за пять минут

Informasjonsarket «Spesialundervisning på fem minutter» gir informasjon til foresatte om hva barnet kan ha krav på om han eller hun ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen.