Samfunnskunnskap.no
(ekstern lenke)

https://samfunnskunnskap.no/nb/

På Kompetanse Norges nettside samfunnskunnskap.no kan man bli bedre kjent med temaene i faget samfunnskunnskap.