Snakk om … Lucia!

Bruk «Snakk om…» som utgangspunkt for samtale rundt ulike tema. «Snakk om…» kan være nyttig i samtale med både ansatte, familier og barn. Ressursen finner du på mange språk. Du kan enkelt veksle mellom språkene i språkmenyen over.

«Snakk om…» kan brukes digitalt eller ved utskrift av tilhørende PDF-fil.


Skriv ut «Snakk om … Lucia!»